Karl Madsen

(1855–1938)
Dansk maler og kunsthistoriker.

Les mer

  • Den Store Danske (http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunsthistorie,_kunstkritik_og_teori/Kunsthistorikere_-_Danmark/Karl_Madsen?highlight=karl%20madsen)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Karl Madsen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2360.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skal i Anledning Deres Telegram meddele Dem at der er forskjellige Grunde for at jeg ialfald en Tid selv ønsker at behold{ … }e {b}Billedet – { … }Blant annet ønsker jeg jo osså at beholde om muligt den hele mindre Billedserie samlet – Jeg har jo allerede flere Tilbud fra tydske Byer og annetsteds – Selvfølgelig»

Karl Madsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 381.   Brev fra P. W. Johannsen. Datert 14.04.1923. Se s. 1
«I Kjøbenhavn reproduceret jeg Zorns «Bølgeskvulp» hvorom Herr Direktør Karl Madsen skriver til mig at det er absolut en av de bedste Billedreproduktioner han nogensinde har set. – I forige Sommer gjengav jeg Zorns «Maja» paa Nationalgalleriet i Berlin som jeg ogsaa fik megen Anerkjendelse for.»
Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 1
«Jeg har på alle hold mødt stor interesse for saken. Efter at nu svensker og dansker har holdt store repræsentative utstillinger i nævnte lokale, den svenske utstilling med prins Eugen som en meget virksom og dyktig formand, den dan- ske utstilling med Karl Madsen som kommissær og ophænger – venter man nu på nordmændene. Gang på gang har jeg fått»
Munchmuseet, MM K 1541.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 11.11.1917. Se s. 3
«naturligvis give dit Samtykke til. Kleis vil gærne have dem. Og jeg vil med glæde laane ham dem. Han mener saa vil den komme en del af dem, der allerede har været der flere Gange – endnu flere Gange. Museumsdirektør Karl Madsen var der ude med sin Stab og var meget interesseret.»
Munchmuseet, MM K 1549.   Brev fra L. Y. Frölund. Datert 03.08.1927. Se s. 1
«I Juni Md. købte jeg i en Antikvitetsforr. i København en Tegning i Sortkridt og Blyant, og genkendte Billedet som Selvportræt af Hr. Munch. For at være sikker i min Sag, at Tegningen at var udført af Dem, henvendte jeg mig paa Kunstmusæet og hos Direktør Carl Madsen Privat; og begge Steder sagde De, at jeg burde sende det til National- galleriet i Oslo, ligesom jeg ogsaa henvendte mig til Redaktøren af »Samleren« Hr Alexander Fugl, som ønskede, – at Hr. Munch skulde signere Billedet. Da Tegningen er afsendt d 29 Juni, og jeg endnu intet har hørt, er jeg, som af Naturen er meget nervøs, blevet urolig; og tilleg i 18 Aar har samlet 70 gode Billeder – ved Flid- og Sparsommelighed – paa Grundlag»