August Christian Mohr

Født 1870. Dødsår ukjent
Norsk forretningsmann og kunsthandler. Medinnehaver i kunstforlaget og kunsthandelen Winkel & Magnussen i København fram til 1919. Ikke i personh. arkiv, NBO.

Tilknyttet

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til August Christian Mohr

  I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 1895.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg venter at De nu snarest afgjør Deres Gjæld til mig.»

  Brev fra August Christian Mohr til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4070.   Brev. Datert 15.08.1904. 
  «Jeg ser at Aviserne at De har solgt Deres Raderinger og Lithografier til Cassierer og at De i nær- meste Fremtid skal til Berlin. Jeg har i disse Dage sammen med en Ven overtaget Winkel & Magnussens Forretning (ikke Maler- forretningen) som vi vil se at bringe lidt Fart i. Vi bygger hele Lo- kalet om og agter de første Aar at foranstalte en Række graphiske Udstillinger at moderne Kunstn- ere. Vi har endnu ikke lagt nogen fast Plan;  …  da vi foreløbigt er stærkt op» 
  Munchmuseet, MM K 4071.   Brev. Datert 20.09.1904. 
  «at tale med Brandt, saa skal jeg sende Dem et Kort, hvordan Sagerne staar.» 
  Munchmuseet, MM K 4072.   Brev. Datert 16.01.1905. 
  «Jeg sender Dem herved Fortegnelse over de udstillede Sager og skriver samtidig til Cassirer angaaende en Reduction af Priserne. Jeg har endnu ikke modtaget Svar fra Reflektanten paa «Dagen derpaa». Det er en Prins; men jeg tror ikke han er noget videre velhavende. Nu faar vi se hvad han svarer. Deres Selvportrait, som jeg fik af Dem i Paris, hænger i vort store Vindu og gjør megen Opsigt. Ellers er her intet Nyt. Stuckenberg har skrevet en glimrende Kritik i «Politiken». En ren Lovsang. Svanekjær sender Kritikerne til Central Hotel, Lübeck. Han sagde, han havde Ordre at sende alt til Lübeck, indtil han fik nærmere Besked.» 
  Munchmuseet, MM K 4073.   Brev. Datert [??].05.1908. 
  «Fullmakt.» 
  Munchmuseet, MM K 4074.   Brev. Ikke datert.  

  August Christian Mohr er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 432.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 30.03.1904. Se s. 3
  «hørt at De skulde lide af stormandsgalskab. Jeg Det skrev sig selvfølgelig fra banden paa Mont-Parnasse. Jeg spurgte hende om det var fordi at De fore- trak at omgaaes Tysklands adel og fyrster og Ministre istedet- for de rakker-bohemer paa Mont-Parnasse. Jeg har des- uden været flittig til at faa sprædt udover om Deres selskabsliv i Weimar. Vær sikker paa at det vækker mis- undelse. Og tillige det at De har solgt 4 bilde i Wien. Det har glædet Mohr og mig meget. Der er kommet nogle kritikker som jeg skal sende Dem.»
  Munchmuseet, MM K 4080.   Brev fra Sten Drewsen. Datert 16.05.1908. Se s. 1
  «Mohr svarer nemlig ikke paa Ghetto-Sagførerens Henvendelse; og der er ikke noget juridisk effektivt at foretage, før vi»
  Munchmuseet, MM K 4084.   Brev fra Sten Drewsen. Ikke datert. Se s. 3
  «Efter Samraad med Mohr og Brandt stansede jeg Trykning af Katalog og skrev smaa Sedler til alle Billederne; det vil Folk helst have. Saa fik jeg i Løbet af et Par Dage lavet en virkelig fin Ophængning, som ovenikøbet er blevet rost offentligt, endvidere har jeg ladet assurere for 50.000 samt indhentet Politiets og Brandvæsenets Tilladelser og skrevet»
  Munchmuseet, MM N 461.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «{ … }Brun Kystbillede Fra Bergen til {Kragerø}Skrubben Schou billedet til Mohr»
  Munchmuseet, MM N 1893.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rasmus Meyer. Ikke datert. Se s. 2
  «– Jeg opgav en Prins af Reusz (det kom altså i gode Hænder i Tydskland) gjennem Hr August Mohr 5000 Kr som sidste Pris – Jeg havde vel givet Dem det billigere end sogar { … }Kjøbenhavnermussæet for 3000 Kr (det {bli} blir 800 Kr billigere da de ikke afdrager Procenter i Kjøbenhavn) – Men da de nå da for et Billede af nominel Værdi 5000 Kr blot bydes 1500 Kr og 2000 Kr (‹{ … }egentli› for mig 1800 K) kunde jeg»
  Munchmuseet, MM N 1904.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1908. Se s. 4
  «En annen Pøbelhistorie er August Mohr’s fra Bergen – Han er ansat hos Winkel og Magnussen og i København smyer sig ind hos mig som Ven og, skaffer sig { … }80 Gravurer som han derefter ikke»
  Munchmuseet, MM N 1904.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1908. Se s. 6
  «Mohr –»
  Munchmuseet, MM N 3344.   Brevutkast fra Edvard Munch til V. Winkel & Magnussen. Datert 1906–1909. Se s. 1
  «Jeg tillader mig herved at henvende mig til Dem i An- ledning Hr August Mohr der har overtaget 60 Gravurer af mig til Salgs – men negter at give mig opl»
  Munchmuseet, MM N 3344.   Brevutkast fra Edvard Munch til V. Winkel & Magnussen. Datert 1906–1909. Se s. 2
  «Jeg tillader mig at spørge Dem om He Hr Mohrs Foretning har noget»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 289).   Brev fra Edvard Munch til Bruno Cassirer Kunstverlag. Datert 29.9.1904. Se s. 2
  «Bitte schiecken Sie sofort an Wen Hr. August Mohr Winkel og Magnussen – Kopenhagen ein vollstandich Collection mit Preis- und Titel – Ich werde der Collection von hier suplieren – Machen Sie denn alles dasz die Ausstellung in Kopenhagen ‹gu› reklamiert wird – alz es sehr wichig ist fur ganz Scandinavien –»
  Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 348.   Brev fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Datert 1904. Se s. 1
  «Besten Dank für die schnelle Sendung des Geldes – Ich habe schon lange an Herr Dr. Robinow geschrieben dasz er telegrafisch an ein Bekannter von mir – dasz schiecken sollte was ich in Kunst- halle verkauft habe – Ich theile es mit das keine Miszverstandnisze vorkommen sollten – Bitte so freundlich sein mir mitzutheilen {a}ob Hr Dr Robinow das Brief erhalten habt – Das Geld sollte an Hr Dr August Mohr geschieckt werden – Ich»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 904).   Brev fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 18.9.1904. Se s. 1
  «August Mohr (Winckel und Magnussen) arangi wird eine grosze Ausstellung meiner grafhischen Arbeiten»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 904).   Brev fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 18.9.1904. Se s. 2
  «Es ist dann wichtig meine dasz die Preise in Orden sind – Wie viele vollständiche Collectionen meiner Gravuren haben Sie. Es ware vielleicht am besten dasz Sie eine vollstandiche Collection an Hr August Mohr schiecken wollten –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 904).   Brev fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 18.9.1904. Se s. 2
  «Hr August Mohr wunscht die { … }für Skandinavien das Recht zu Verkauf zu kriegen – Er musz dann Garantien geben dasz es alles g gut gemacht»