Politiken

Avis. København, Danmark

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • Den Store Danske (http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Politiken?highlight=politiken)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1972.    Brevutkast. Datert 22.3.1895 . «Undertegnede bevidner herved at Overbringeren er Forfatteren Sigbjørn Obstfelder»
Munchmuseet, MM N 3475.    Brevutkast. Datert 1926 . «I anledning et interview af mig beder jeg Politiken være så venlig at optage følgende – { … }Da jeg var i Kjøbenhavn snakt udtalte jeg til maler Kræsten Iversen at i anledning { … }at en af at Deres interviewer vilde ha fat i mig – Jeg har en gru for interviewer – jeg egner mig ikke heler til at la mig interviewe – {–}Der plukkes ud og tilsættes og laves sammen af tilfældi spredte { … }spøkefulde bemærkninger { … }noget der ikke har vært nævnt mellem os»

Politiken er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 767.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Tak for brev idag. Tag det med ro det tøvet, som stod i Politiken og Aftenposten. Det er ingen, som har fæstet sig ved det. Sendte dig for etpar dage siden et brev til Paris, poste restante. Hils Delius og Dyre Diriks og frue, hvis du træffer dem.»
Munchmuseet, MM K 1170.   Brev fra Jens Thiis.
«Er det ikke en slags skjebne og symbolik i det hele? Jeg hadde hatt et vældig arbeide, dag og natt, med Munch-boken og var så utslitt som jeg sjelden har vært i mitt liv. Men så hadde jeg også fått megen anerkjennelse for boken. Du var jo fornøidd og jeg hadde hatt en meget «god presse» herhjemme og i Sverige, kun ikke i Danmark (Helge Rodes sursøte artikkel i «Berlingske» og noet lunkent noet av dekorasjonsmaler Pontoppidan i «Politiken»)»
Munchmuseet, MM K 1927.   Brev fra Stanisław Przybyszewski.
«Ich habe so lange nichts von dir gehört. Wie geht es dir, heute lese ich in Politiken, dass du eine Ausstellung bei Bing hast und so schreibe ich dir an seine Adresse.»
Munchmuseet, MM K 4072.   Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen.
«Jeg sender Dem herved Fortegnelse over de udstillede Sager og skriver samtidig til Cassirer angaaende en Reduction af Priserne. Jeg har endnu ikke modtaget Svar fra Reflektanten paa «Dagen derpaa». Det er en Prins; men jeg tror ikke han er noget videre velhavende. Nu faar vi se hvad han svarer. Deres Selvportrait, som jeg fik af Dem i Paris, hænger i vort store Vindu og gjør megen Opsigt. Ellers er her intet Nyt. Stuckenberg har skrevet en glimrende Kritik i «Politiken». En ren Lovsang. Svanekjær sender Kritikerne til Central Hotel, Lübeck. Han sagde, han havde Ordre at sende alt til Lübeck, indtil han fik nærmere Besked.»
Munchmuseet, MM K 4084.   Brev fra Sten Drewsen.
«Men Anmeldelserne har da været tilfredsstillende. I «Politiken» og «Socialdemokraten» samt endnu et Par Blade har De faaet ubetinget og rigelig Ros; i visse andre Aviser, er De blevet udslettet af Kunstnernes Tal.»
Munchmuseet, MM K 4086.   Brev fra Sten Drewsen.
«Det var vældig pænt af Dem at sende mig den smukke Afskedshilsen; det gjorde mig meget glad, baade fordi jeg elsker det Billede, og fordi jeg blev meget forbauset og ked af det den Dag jeg læste i Politiken, at De var rejst.»
Munchmuseet, MM N 140.   Notat av Edvard Munch. Datert 1943 . Se bl. 1r
«Første spalte av Odd Hølaas i «Politikken»»
Munchmuseet, MM N 164.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926 . Se bl. 1v
«Burde jeg sende et litet dementi til Politiken?»
Munchmuseet, MM N 877.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904 . Se bl. 1r
« Jeg havde allerede seet Noticen i Politiken – Den hele Sjofelhed er jo nu bevist – om det jo er en Lettelse for mig – { … }Jeg har jo kjendt hende den hele Tid – og det er blot ved Hjælp af sine Penger og mine dårlige Venner»
Munchmuseet, MM N 1794.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Helt uten grin er Berlingske der de sidste år har væ altid har været påvirket af venligsindede andre Helge Rode og vel andre – Berlingske er helt anerkjennende – Politikken har osså været { … }venlig i en liten artikel –»
Munchmuseet, MM N 2191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 10.1.1934 . Se bl. 1r
«Jappe vor gamle ven er død – Helge Rode har det vist bra Han skrev nyli i Politikken { … }om en bok om mig af Gaugin»
Munchmuseet, MM N 2253.   Brevutkast fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Ikke datert. Se bl. 1v
«få i 4 dage til at male i – da at indrykke i Politikken – dette avertissement: «En norsk maler ønsker atelier for 4 dage strax – { … }Betaler 100 Kr i leie»»
Munchmuseet, MM N 2420.   Brevutkast fra Edvard Munch til Helge Rode. Datert 1896 . Se s. 3
«– Jeg ved ikke hvor Du findes i verden – så jeg sender dette til Politikken»
Munchmuseet, MM N 3237.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 15.1.1910 . Se s. 4
«Politiken må Du være så snil at sende tilbage – da jeg trykker et Abonnementshefte til Alfa og Omega –»
Munchmuseet, MM N 3475.   Brevutkast fra Edvard Munch til Politiken. Datert 1926 . Se s. 1
«I anledning et interview af mig beder jeg Politiken være så venlig at optage følgende – { … }Da jeg var i Kjøbenhavn snakt udtalte jeg til maler Kræsten Iversen at i anledning { … }at en af at Deres interviewer vilde ha fat i mig – Jeg har en gru for interviewer – jeg egner mig ikke heler til at la mig interviewe – {–}Der plukkes ud og tilsættes og laves sammen af tilfældi spredte { … }spøkefulde bemærkninger { … }noget der ikke har vært nævnt mellem os»
Munchmuseet, MM N 3660.   Brevutkast fra Edvard Munch til Morgenbladet. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fået mig tilsendt Deres lille notis i Morgenbladet i anledning et interview i Politikken { … }(Jeg er stadig på reisefod og har ikke ro til at nærmere at komme in på sagen. Jeg havde nok lyst til at udtale mig lidt overhovedet om disse interviewer der ikke kan la en i fred –) Jeg har sendt 2) en kort forklaring til forfatter{ … }en Jappe Nilssen – og håber det er indtaget i dagbladet. (Hvis De havde læst interviewet helt ud så vilde de seet at jeg»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 4
«– Jeg burde kanske osså sende en kort redegjørelse i Politiken?»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 1
«Tak for brevet! Det var vistnok det beste ikke at svare på Aftenpostens interviewet – Det var egentli Aftenposten der kom med sine gamle streger og gjorde det ond mer ondsindet end det var – Men at det har virket viser en grædeferdig  …  notis i Morgenbladet – det ymtes om at skade landet i utlandet – Ja kan ikke Norge tåle dette? – Morgenbladet nævner de  …  store bestillinger jeg har fået, som Universitetet – Men havde Morgenbladet læst int{ … }erviewet i Politikken og ikke i Aftenposten så havde han seet at hovedmotivet i interviewet var at»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 744).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.11.1926 . Se s. 7
«Aftenposten fremhæver i spidsen for et uddrag af et  …  interview af mig i Politiken Kjøbenhavn en påstået udtalelse af mig at «i Norge beragtes altid Kunstnere som ‹jouglere› og akrobater» – Aftenposten kjender tilstrækkeli til hvordan  …  sp …  specielt danske ‹interviewere› er  …  drevne i at få frem en sensation – Hvordan de river ud af sin sammenhæng løsrev bemærkninger så det får en annen og tilsigtet betydning – Sålidet er dette lavet af noen spøkende bemærkninger og dertil noen tillæg Noget sligt tøv har jeg som de andre udtalelser ovenfor har jeg aldrig kunnet komme med  … »