V. Winkel & Magnussen

Kunsthandel og kunstforlag. København, Danmark

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

  • Den Store Danske (http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunsthandel,_samlere_og_m%C3%A6cener/Winkel_%26_Magnussen)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3344.    Brevutkast. Datert 1906–1909 . «Jeg tillader mig herved at henvende mig til Dem i An- ledning Hr August Mohr der har overtaget 60 Gravurer af mig til Salgs – men negter at give mig opl»

Brev fra V. Winkel & Magnussen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4070.   Brev. Datert 15.08.1904 . «Jeg ser at Aviserne at De har solgt Deres Raderinger og Lithografier til Cassierer og at De i nær- meste Fremtid skal til Berlin. Jeg har i disse Dage sammen med en Ven overtaget Winkel & Magnussens Forretning (ikke Maler- forretningen) som vi vil se at bringe lidt Fart i. Vi bygger hele Lo- kalet om og agter de første Aar at foranstalte en Række graphiske Udstillinger at moderne Kunstn- ere. Vi har endnu ikke lagt nogen fast Plan;  …  da vi foreløbigt er stærkt op» 
Munchmuseet, MM K 4071.   Brev. Datert 20.09.1904 . «at tale med Brandt, saa skal jeg sende Dem et Kort, hvordan Sagerne staar.» 
Munchmuseet, MM K 4072.   Brev. Datert 16.01.1905 . «Jeg sender Dem herved Fortegnelse over de udstillede Sager og skriver samtidig til Cassirer angaaende en Reduction af Priserne. Jeg har endnu ikke modtaget Svar fra Reflektanten paa «Dagen derpaa». Det er en Prins; men jeg tror ikke han er noget videre velhavende. Nu faar vi se hvad han svarer. Deres Selvportrait, som jeg fik af Dem i Paris, hænger i vort store Vindu og gjør megen Opsigt. Ellers er her intet Nyt. Stuckenberg har skrevet en glimrende Kritik i «Politiken». En ren Lovsang. Svanekjær sender Kritikerne til Central Hotel, Lübeck. Han sagde, han havde Ordre at sende alt til Lübeck, indtil han fik nærmere Besked.» 
Munchmuseet, MM K 4073.   Brev. Datert [??].05.1908 . «Fullmakt.» 
Munchmuseet, MM K 4074.   Brev. Ikke datert.  

V. Winkel & Magnussen er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4080.   Brev fra Sten Drewsen.
«Er det ikke muligt, at De kan skaffe mig en \blot/ nogenlunde detailleret Fortegnelse over hvor mange \de/ Gravurer, som Sagen drejer sig om – eller paa en eller anden Maade et Bevis for, at Win- kel og Magnussen har faaet dem i Commission.»
Munchmuseet, MM N 1904.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1908 . Se s. 4
«En annen Pøbelhistorie er August Mohr’s fra Bergen – Han er ansat hos Winkel og Magnussen og i København smyer sig ind hos mig som Ven og, skaffer sig { … }80 Gravurer som han derefter ikke»
Munchmuseet, MM N 3344.   Brevutkast fra Edvard Munch til V. Winkel & Magnussen. Datert 1906–1909 . Se s. 2
«Jeg tillader mig at spørge Dem om He Hr Mohrs Foretning har noget»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 289).   Brev fra Edvard Munch til Bruno Cassirer Kunstverlag. Datert 29.9.1904 . Se s. 2
«Bitte schiecken Sie sofort an Wen Hr. August Mohr Winkel og Magnussen – Kopenhagen ein vollstandich Collection mit Preis- und Titel – Ich werde der Collection von hier suplieren – Machen Sie denn alles dasz die Ausstellung in Kopenhagen ‹gu› reklamiert wird – alz es sehr wichig ist fur ganz Scandinavien –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 904).   Brev fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 18.9.1904 . Se s. 1
«August Mohr (Winckel und Magnussen) arangi wird eine grosze Ausstellung meiner grafhischen Arbeiten»