Vor Frues Hospital

Sykehus. Oslo, Norge

Vor Frues Hospital er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 428.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« …   …  ‹Universi›tetsgaden med Alfred ‹Hauge›  …   …  kjøbt det lille hus  …   … )  …   …  våren 1899 vår og søsterportrættet  …  Får en stærk influensa eller  …  efter et ophold på Vor Frues Hospital  …  hos min familie på Nordstrand hvor jeg maler vinterbilledet i skoven på galeriet – Reiser så til Florents men føler mig syg av Influenzaen og  …  tilbringer ‹en tid på› Fiesole. Reiser så over Paris til Aasgaardstrand (Der strøg mine stakkels penger for søsterportrættet og vår som skulde været til Paris ophold. Salig hukommelse)»
Munchmuseet, MM N 531.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Får en stærk influenca eller bronchit – Efter et ophold på vor Frues hospital bor jeg 14 dage på Nordstrand som rekonvalesent og maler reiser vinterbilledet i skoven der er i galeriet»
Munchmuseet, MM N 3104.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 1r
«Som jeg osså fortalte var tiden fra våren 1899 da jeg efter noen selskabsstrabadser p i Lysaker og andre steder blev syg og lå på vor Frues hospital og ligetil jeg blev lod mig indlægge på Jacobsens klinik en stadig sygegang med stadige ophold på sanatorier og ‹i› Indimellem med friskere perioder – Jeg havde vinteren 1898–99 ligget på madras på mit atelier i universitetsgaden så jeg var svækket – På disse vanskelige reiser hav da jeg havde med en at gjøre som jeg antog på sin måte var syg og som jeg følte det som pligt at ta vare på blev der ingen ro for mig til at bli kvit den sygelige tilstand Influencaen havde bragt mig i Der blev stadig ‹recidens›»