Oslo Sparebank, Christiania Sparebank

Bank. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Oslo Sparebank, Christiania Sparebank til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1350.   Brev. Datert 12.01.1937 .  
Munchmuseet, MM K 1351.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 1356.   Brev. Datert 15.01.1939 .  
Munchmuseet, MM K 1394.   Brev. Datert 28.09.1909 . «I Besiddelse af Deres Skrivelse af 24 ds. oversendes vedlagt en paa Deres Navn udfærdiget Kontrabog Nr. 9235, hvorpaa man har indsat de un- der 18 ds. i Anv. modtagne Kr. 2000.00 ÷ Omsæt- ningsgebyr Kr. 2.00 samt de idag i Anv. modtagne Kr. 887.96. I sidstnævnte Beløb er fratrukket vo- re Portoudlæg 60 Øre.» 
Munchmuseet, MM K 5415.   Brev. Datert 09.04.1918 .  
Munchmuseet, MM K 5677.   Brev. Datert 06.07.1926 .  

Oslo Sparebank, Christiania Sparebank er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 817.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Resten har jeg indsat i Kra sparebank paa en bankbok paa 10.000 kr., som jeg gjerne skal gjemme for dig som kapitalens vogter.»
Munchmuseet, MM K 4089.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Efter önskan skall jag innsända betalningen till Kristiania Sparebank.»
Munchmuseet, MM K 4092.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Herr Hjalmar Wijk har nu be- talt, för 12 st. gravyrer ō träsnitt af diver- se storlekar, 1000 kronor, som efter afdrag af 10% provision, insändts till Kristiania Sparebank för Eder räkning.»
Munchmuseet, MM K 4093.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Betalningen härför beräknades till 1300 kronor med afdrag af 10% prov. till Konstfö- reningen kr 130 Rest kronor 1.170, som jag idag insändt till Kristiania Sparebank.»
Munchmuseet, MM K 4673.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Hjertelig Hilsen og inderlig Tak for hvad Du atter har sendt os saa stor tartet 2000 Kroner gjennem Oslo Spare bank.»
Munchmuseet, MM K 4788.   Brev fra Karen Bjølstad, Inger Munch.
«Hjertelig Tak kjære, kjære Edvard for din Julegave, som vi modtog igaar i ‹Thec› fra Kristiania Spa rebank;»
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch.
«Tak for kortet. Vi har kun 2000 i boxen, jeg satte for længe siden ind igjen i Bank- og Kreditkassen. Kanske jeg burde sætte de ossaa ind i den bank. Er den bank av de sikreste? Eller kanske jeg kunde sætte ind i Oslo Sparebank disse penge? Nu skal Einar Bjølstad være med en slæktning paa hvalfangst. Han har vært sjømand i 2 aar og er svært stærk. Laura Bj. sa han kunde da tjene mange penge og kan komme til at kjøpe et lite hus. Han var tilbudt denne post ifjor, men Sofie syntes det var letvintere at tyne dig for pengene. Vi har nu faat en del oplysninger om mamas mors familie. Det var en fin, begavet slækt. Mamas mor, Inger Marie var født Holm. Hendes far, vor oldefar, var en rik skibsreder, men mistet sine penge. En datter blev gift med skibskaptein»
Munchmuseet, MM K 5041.   Brev fra Laura Munch.
«1000 tak for de 100 kroner jeg fik fra dig gjennem Chr. Sparebank idag. – Jeg skal hilse dig saameget fra tante og Inger. Jeg var hos dem for etpar dage siden. \vend!/»
Munchmuseet, MM K 5051.   Brev fra Laura Munch.
«1000 tak for de 100 kroner, jeg fik fra dig gjen- nem Christiania Sparebank. Et godt nyt aar ønskes dig med det samme fra»
Munchmuseet, MM K 5098.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Takker Dig hjertelig for Brevet, og jeg takker Dig for alt, hvad Du har gjort og gjør for mig, tænk nu igjen sat saamange Penger ind i Kristiania Sparebank hele 1500 Kr. Det var jo en svimlende Sum i gamle Dager. Men, hvor ondt, at Du have saamegen Kav og Mas, og nu igjen disse Udstillinger, hvor trængte Du ikke, at hvile for dem.»
Munchmuseet, MM N 1400.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935 . Se bl. 1r
«Jeg skal få ordnet en livrente for de 5000 kr jeg har i Oslo Sparebank for Dig»
Munchmuseet, MM N 3356.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hans Posse, Staatliche Gemäldegalerie. Datert 26.1.1928 . Se bl. 1r
«D{ … }ie K Betrag (alzo 25,000 RM eventuel ÷ 10 %) können Sie freundlich an Oslo Sparebank Oslo schiecken. Ich mochte auch gern wissen ob Sie das Bild alz Eilgut geschieckt haben wunschen – auch mochte ich gern wissen ob Sie es selbst assurieren wunschen. Es freut mich das Krankes Madchen so ehrvoll placiert zu wissen inmitten { … }meine gute Freunde»
Munchmuseet, MM N 3551.   Varia av Edvard Munch. Datert 1939 . Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3552.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3562.   Varia av Edvard Munch. Datert 1937 . Se s. 7
«Oslo ‹Sparebank›»
Munchmuseet, MM N 3563.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3564.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3565.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3569.   Varia av Edvard Munch. Datert 1938 . Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3574.   Varia av Edvard Munch. Datert 17.1.1934 . Se s. 2
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3575.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3576.   Varia av Edvard Munch. Datert 15.1.1940 . Se bl. 1r
« »
Munchmuseet, MM N 3580.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kristiania Sparebank 573. Munch ‹comiteen›»
Munchmuseet, MM N 3622.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Oslo Sparebank      »
Munchmuseet, MM N 3623.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Oslo Sparebank      32,000»
Munchmuseet, MM N 3627.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Oslo Sparebank Kr 1280,80»
Munchmuseet, MM N 3628.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Oslo Sparebank –            32,000»
Munchmuseet, MM N 3638.   Varia av Edvard Munch. Datert 14.1.1941 . Se s. 1
«Chris. Bank & Kreditkasse Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3639.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 1
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3639.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 2
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3641.   Varia av Edvard Munch. Datert 1943 . Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3642.   Varia av Edvard Munch. Datert 24.1.1940 . Se s. 7
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934 . Se s. 9
« …  Generaldirektør Dr. Posse Sehr geherter Hrr Ich danke Ihnen bestens fur Ihr Telegram – Ich habe sofort das Bild an mein Expediteur Adams Express geschieckt um es einpacken und abschiecken lassen – Es wird wohl am besten es pr Eilgut zu schiecken? – Bitte so freundlich sein die Kaufsumme 25,000 RM minus 10% an Oslo Sparebank zu schiecken – Es freut mich das Bild»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 114v
«Renter Chr Bank og KreditkasseOslo Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2849.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1940. Se bl. 7r
«Oslo Sparebank –»
Munchmuseet, MM T 2849.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1940. Se bl. 8r
«Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 5r
«Oslo Sparebank Renter til fradrag? Chr. B. K.»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 185r
«Kjælderen Oppe Chr. Bank og Kreditkasse + Gjenreisningslånet Oslo Sparebank – Skatten til Christiansen Skatten til Christiansen»