Andreas Bjølstad

(1864–1947)
Norsk. Halvbror til Edvard Munchs mor. Emigrerte til USA og ble visekonsul i San Francisco.

Andreas Bjølstad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4384.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1890. Se s. 3
«– Veiret har været meget uheldigt i Sommer, svert regnfuldt. – Jeg skal i October sende 12 Mose- stykker til St Fransisko til Andreas.»
Munchmuseet, MM K 4472.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.01.1909. Se s. 4
«St. Olafs Ordenen imponerede Andreas i St. Francisko han sendte Julekort med Gratulation i den Anled- ning til Dig.»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 1
«Du har vel fått det kortet til Andreas Bjølstad i retur som jeg har fått mitt. Aldrig har det hendt mig at det er blitt feil med den adresse jeg før har brukt til Andreas. Laura B. skrev denne adresse, og det er gått på samme måte med Marie Engebretsen Støttum. L. må ha vært litt omtåget. Hvis du vil sende mig det kort som er kommet tilbake, skal jeg sende det i mitt nye brev. Eller om du sendte det»
Munchmuseet, MM K 5115.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906. Se s. 4
«Vi har intet hørt fra Andreas i Snk Francisko endnu, – men han er vel hos Kone og Barn antagelig et Sted. – Det var et forfærdeligt Jordskjælv. –»
Munchmuseet, MM N 1399.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Jeg fortæller Andreas at han jeg er blit virkelig munk»