Westergaard (frøken)

Westergaard (frøken) Fødsels- og dødsår ukjent
Ukjent nasjonalitet. For øvrig uidentifisert.

Westergaard (frøken) er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1517.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Frk Frk Westergaard sier at Einar er teknisk anlagt men må ha god artium –»