Per Deberitz

Per (eg. Peder Aass) Deberitz (1880–1945)
Norsk maler.

Les mer

Per Deberitz er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 105.   Brev fra Edvard Diriks. Datert 16.03.1925. Se s. 2
«Bedre navne til at spaa utstillingen held end dit og de andre Du nævner, kjender jeg ikke. Deberitz har hjulpet mig med mine tidligere utstillinger i Oslo med likesaa stor elskværdighet som dyktighet, saa hvis han vil ta sig av saken \med ophænging og slikt/, er den i gode hænder. Selv kan jeg ikke gjøre stort med mine nuværende kræfter. Jeg er en del av dagen oven senge og sitter i en lænestol ved vinduet og øver min fantasi i at variere de gamle motiver med utsikten Naar jeg gje …  faar lidt nærmere besked vil»
Munchmuseet, MM K 106.   Brev fra Edvard Diriks. Datert 20.04.1925. Se s. 1
«Jeg skal ikke bry Dig meget, jeg vil kun underrette Dig om, at billeder og rammer nu er færdige fra min side. Endel har jeg her og resten i Oslo. Jeg har skrevet til Wasteson for at spørge hvilken plads og datum han havde tænkt sig, men ikke faat noget svar. Jeg er desværre endnu saa skjør i benene, at jeg ikke tør vove mig paa en saa lang reise, men min kone er parat til at reise ind med billederne og yde den hjalp, som hun kan. Skal hun henvende sig til Deberitz eller hvem? Jeg vil nødig at Wasteson allene skal stelle med sakens»
Munchmuseet, MM K 4802.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1915. Se s. 2
«Nu nærmer sig Pindsen, jeg maa tænke paa Grønlien, vi kom jo der til for 30 Aar siden nettop til den Fest, Syrenene stod i Flor, aa hva vak- kert det var. – Jeg ser saa tydelig for mig, hvor- ledes Du var fulgt af Deberitzs Gutter, naar Du for nedover med Malerier til Stranden. –»
Munchmuseet, MM K 5119.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1915. Se s. 2
«nu er jeg jo meget bedre og i Arbeide men maa være forsigtig.– –Jeg lykønsker Dig med al den \store/ Anerkjendelse Du har mødt dernede, hvor det underligt at tænke paa «Lille Peder Deberitz– at han ogsaa er iblandt.»
Munchmuseet, MM N 1216.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Thiis er dårlig i benene og { … }har vel ikke så let forat bevæge sig. Men han sa at han vilde komme op med Debritz: Det er jo gam{ … }mel kjendtmand –»
Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 2
«Thiis var jo den aften meget ivri men han havde rigtignok en del i hode – Imidlertid er det jo bedst at minde ham om det og det gjør nok VastesonDeberitz lovet at hjælpe og { … }Du må skrive til ham eller gjennem Vasteson få ordnet    han skrev op noen folk som vi håbet vilde kjøbe – Vasteson kan jo få tak i ham – men bedst er det Du skriver»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925. Se s. 1
«Jeg talte nylig med Thiis og Deberitz og vi blev enige om at det nu vilde være heldigt at Du holdt»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925. Se s. 2
«en liten udstilling hos Blomqvist – {Jeg}Det er desvære umuli for mig at være behjælpeli med ordningen heraf – da jeg de senere år af{ … }har lidt af overanstrængte nerver og må afholde mig fra alt som heter foretninger – Det er mig umuli { … }næsten at skrive et brev – – Derimod tror jeg Deberitz og Thiisog vil hjælpe – Ja der er vist nok der kan asistere – Vi { … } …  skrev { … }op en liste af folk vi kjendte som vi { … }håbet at»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 25.4.1925. Se s. 1
«Jeg talte med Vasteson som alt gik godt – Er det mig muli skal jeg gå ned senere, men Deberitz greier det nok»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 25.4.1925. Se bl. 1v
«udstillingen – Den er hører jeg forresten i god gjænge da drabanterne Deberitz og Lund er på pletten – Den brave Thiis der var så enig på Grand – husket ikke et ord av det hele da jeg talte med { … }ham – Men han lever jo osså nu i en temmeli vanskeli periode»