Jonas Rasch

Jonas Christian Rasch (1834–1887)
Norsk jurist. Kunstkritiker i Aftenposten på 1870-80-tallet, og senere i Dagen og Dagbladet. Skrev særlig under initialene J.R.

Jonas Rasch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 2
«En natmand er jo osså vigtig – nyttig – Aftenposten har altid havt og har sin Jonas Rask»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 3
«Jonas Rask blev sparket ud af ThoulowKristian Krohg og andre – Det var jo osså kraftkarler – og Thoulow hadde jo osså ord forat være fin – da han var søn af en rik apot{ … }heker – Aftenposten frygtet ham»
Munchmuseet, MM N 83.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 3
«{ … }En dag heder den ildelugtende kugle …  Rask – en anden dag Haug – eller  …  … »
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Dette kunstfiendtlige blad utfylder allikevel et slags nødvendig behov. – En natmand er jo ogsaa nyttig. – «Aftenposten» har altid hat og har sin Jonas Rask. – Det er folk som har puslet lidt med penselen og har faat middels- god karakter i norsk stil. –»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Jonas Rask blev sparket ut av Thaulow, Kri- stian Krohg og andre. – Det var jo ogsaa kraft- karer – og Thaulow hadde jo ogsaa ord for at være fin – da han var søn av en rik apoteker – saa «Aftenposten» frygtet ham.»