Statens årlige kunstutstilling, Høstutstillingen

Utstilling. Oslo, Norge

Les mer

Statens årlige kunstutstilling, Høstutstillingen er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1382.   Brev fra Bildende Kunstneres Styre.
«Juryvalg til Høstutstil- lingen. Talrigt Møde ønskes.»
Munchmuseet, MM K 1410.   Brev fra Christian Krohg, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).
«Jeg sender Dem herved min An- befaling og haaber, den vil nytte Dem. Det ærgrer mig at jeg ikke er kommet op til Dem, medens De var syg, som det var min Hensigt. Send ihvertfald ind Deres Billede fra Høstudstillingen og enkelte Skizzer og Tegninger.»
Munchmuseet, MM K 1545.   Brev fra Emanuel Goldstein.
«Ideen med Dit Billede fra Høstudstillingen saadan som Du beskriver det, finder jeg udmerket. Naar Du nu kunde tegne den samme Stemning i Vekselspillets Format, saa vilde jeg blive voldsom glad. En Tegning af en Alrune kan jeg ikke sende dig. Hvor skal jeg faa den fra? Den ser forresten ud som en gal Kvinde, med der helt og holdent er dækket af sit egen høsgule Haar. Men den behøver Du jo ikke at tegne med. – Jeg antager det kan more Dig at se en Slags Fortale til Aforismen. Jeg sender Dig derfor et Korrektur-Aftryk som Du imidlertid omgaaende maa sende mig tilbage igen. Noget af det vi talte om, da Du»
Munchmuseet, MM K 4370.   Brev fra Karen Bjølstad.
«fra Høstudstillingen, – det er godt Du ingen Malerier har der, – det er kjedelig med de Auctioner. – Chr. Krohg kommer med en ny Bog «En Duel». –»
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Nu har jeg malt Skildter paa mat Glas, de seer anstændige ud. –      Jeg var i Kunst- Høstudstilling sidste Aften Løverdag – jeg synes dit Billede (Bekjendelse) saa mærkeligt ud, og der var og en stor Flok omkring det. – Derimod synes jeg Sot’s Billede ikke var saa godt, som det var skreget om. – – I Dagbladet skriver roser Aubert Stenersens Billede, – han siger at det endog taaler at staa»
Munchmuseet, MM N 39.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889 . Se bl. 1v
«skal herske. Det st Høstudstillingen antager mere og mere karakter af store ør{g}kener hvor Publikum intet har  … at vredes over men heller intet at gribes ved»
Munchmuseet, MM N 2813.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 12.11.1904 . Se s. 1
«Pas på at Malerierne pakkes udmærket ind. Der må vante Folk til. Stang Expediteur { … }forsender Kasserne men kan vist ikke pakke ind. Høstudstillingens Folk gir Beskjed. – Altså får jeg Lindes Sager hid. – Det er meget at gjøre min kjære ven – Jeg er skral og forkjølet – Huset var umulig at bo i – for Træk – der var jo ikke Dør. – Dertil var det»
Munchmuseet, MM N 2876.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.9.1909 . Se s. 2
«Hvordan går det i Fiendens By? Skal DynastietDynastiet Krogh lave sig et Pal‹a›ds i Stortingsgaden – Det blir herlig for Krogh at trone midt i Palaiset – med Akademiet – Kunstnerstyret og naturligvis Høstudstillingen under sig –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933 . Se s. 3
«Billedhugger Olaf Poulsen der nu går på Smestad som original var med os i Pultosten og malte et meget lovende portræt af komponist Borgstrøm – Han udstilte på høstudstillingen et landskab – Bl Blev kadet og skulket forat reise med os til Paris {og}og fik én måneds ensomt fængsel –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).   Brev fra Edvard Munch til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884 . Se s. 2
«må jo blive noget af når Thaulow har sagt det Hvor jeg skulde ønske det bare for Din skyld. Og blir det af er vi om 5 måneder i paris tænk om 5 måneder! Hurra! vive la france! – Hvor vi da skal slide gulvet i Louvre så den franske stat må koste ny maling. Hvor vi da skal beruse os i Hollændere og frådse i salonen. Ja nu er da vor store salon forbi og indtrykket er mat jeg har tilbage af den er mat. Den var så over alle måde hæderlig norsk hæderlighed  …  Ikke et billede har levnet tilbage et indtryk som nogle sider af et Ibsensk drama. Har»