Hans Finne-Grønn

(1903–2001)
Norsk maler, billedhugger og tegner.

Les mer

Brev fra Hans Finne-Grønn til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 161.   Brev. Datert 15.10.1934. 
« Maleren Edvard Munch «Ekely» Skøyen»