Søren Onsager

(1878–1946)
Norsk maler. Elev av Harriet Backer og Kristian Zahrtmann. Inspirert av Edvard Munch og fransk kunst. Gift med Ingeborg Onsager.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Søren Onsager til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 8 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 891.   Brev. Datert 09.01.1909.  
Munchmuseet, MM K 892.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 893.   Brev. Datert 26.10.1922.  
Munchmuseet, MM K 894.   Brev. Datert 09.01.1923.  
Munchmuseet, MM K 1404.   Brev. Datert 17.02.1913.  
Munchmuseet, MM K 1405.   Brev. Datert 27.02.1913.  
Munchmuseet, MM K 5191.   Brev. Datert 12.12.1928.  
Munchmuseet, MM K 5207.   Brev. Datert 12.12.1933.  

Søren Onsager er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 161.   Brev fra Hans Finne-Grønn. Datert 15.10.1934. Se s. 2
«En del malere som har bestemt at unddra sig «den faste jurys» vilkaarligheter, har besluttet at danne gruppe med egen jury (ved alle officielle utstillinger i ind og utland.) Det antal kunstnere som allerede er sikret for gruppedannelse (hvoriblandt Prof. H. Strøm, A. C. Svarstad, Søren Onsager, Rudolf Thygesen), opfordrer Dem herved til at slutte Dem til denne gruppe, som b vil bestaa av vore fremste ældre og yngre malere ikke tilslutet den organisation juryen protegérer.»
Munchmuseet, MM N 140.   Notat av Edvard Munch. Datert 1943. Se bl. 1r
«Onsagersindt ord om mit mussæum»
Munchmuseet, MM N 2878.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.11.1909. Se s. 4
«– { … }Du må hilse Onsager og forklare ham hvor vanskeli jeg har forat ta på mig nye Arbeider – Utallige vigtige Ting ligger ugjorte og frisk er jeg ikke om end stadi i Bedring»