Øyvind Sørensen

(1887–1962)
Norsk tegner.

Les mer

Øyvind Sørensen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch. Datert 11.06.1928. Se s. 2
«Flock og bodde i Kjøbenhavn. En kjendt skikkelse for mig er dr. Flock her i byen, som døde for en tid siden. Han er i familie med os. Der ligger tæring til familien. En søster av vor bestemor, Kathrine, var forlovet med en løitnant som døde, og Kathrine fik av sorg tæring og døde paa veien til Italien. Efter hende er mama opkaldt. En bror av vor bestemor er far til Jørgen Sørensens mor. Altsaa er mama kusine til mor til Jørgen Sørensen. Øivind Sørensen som tegner for aftenposten er i familie. En fætter av mama døde i Throndhjem. Han var meget begavet, var syk og nedbrudt av fattigdom, da han fik en liten arv ved hjelp av Villas Hansen. Husker du Villas Hansen paa Grynerløkken? Papa var læge der. Aldrig hørte vi noget om slæktskap. Han var fætter av mama. Han døde ifjor paa Hamar. Var forlaksbokhandler. Vi sendte krans til ham og før til hans kone,»
Munchmuseet, MM N 1428.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1941. Se bl. 1v
«Tegneren i AftenpostenØivind Sørensen fortalte i telefon at han var nær beslægtet med Jørgen Sørensen og Holm.»