Hieronymus Heyerdahl

(1867–1959)
Norsk jurist, kommunepolitiker. Ordfører i Oslo. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hieronymus Heyerdahl

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1728.    Brevutkast. Datert 1927–1933.
«De ser vel oftere ArkitegtPaulsen og jeg vilde be Dem tale til ham i anledning hans slægtning Mar Premierløitnant Marcussen min nabo – Der er fra dennes eiendom i årrækker brændt {B}braate lige i nærheden af mine Atelierer fuldt af store arbeider blant annet Aulabillederne Kommentar og de eventuelle raadhus billeder – Det er ikke almindelig { … }braate. Det er en vældig brand han laver i stand der står 100 meter tilveirs og kaster gløder i en omkreds af { … }100 { … }og 200 meter – Han har 200 m { … }grænse til mig og så vælger han netop det sted der er nærmest mine atelierer – blot 20 m ifra dette knastørre hus – Den indre gaard er fyldt med tørt papir og lærred og jeg har over dette er gløder drysset ned – På gjentagende alvorlige advarsler er ingen forandring indtråt, og jeg må nu skrive dette for at forhindre denne braatebrand lige ved mit atelier iår»
Munchmuseet, MM N 1729.    Brevutkast. Datert 1927–1933.
«Jeg sender indlagte tegning – De ser heraf at hvordan min nabo Marcussen brænder Bråte 20 meter fra mit knastørre atelier fyldt med værdifulde udkast og malerier – Blandt annet Aulabillede og de eventuelle raadhusbilleder – Som {d}De ser er grændsen mellem os 200 m og så brænder han 20 m { … }fra mit atelier –»

Brev fra Hieronymus Heyerdahl til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 8 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 276.   Brev. Datert 01.01.1929.  
Munchmuseet, MM K 277.   Brev. Datert 11.07.1931.  
Munchmuseet, MM K 278.   Brev. Datert 15.06.1932.  
Munchmuseet, MM K 279.   Brev. Datert 23.04.1937.  
Munchmuseet, MM K 280.   Brev. Datert 08.07.19[??].  
Munchmuseet, MM K 5374.   Brev. Datert 12.01.1916.  
Munchmuseet, MM K 5376.   Brev. Datert 12.12.1917.  
Munchmuseet, MM K 5377.   Brev. Datert 17.12.1917.  

Hieronymus Heyerdahl er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1958.   Brev fra E. Leuthold-Resch. Datert 22.11.1929. Se s. 1
«Nachdem leider keine Aussicht mehr besteht, dass die von mir freudigst begrüsste Anregung einer Zusammenkunft in Wiesbaden zur Ausführung gelangt & andererseits das Fest der Freude: Weihnachten rasch naht, erlaube ich mir, von Ihrem gütigen Angebot Gebrauch zu machen & an Sie die höfl. Bitte zu richten, Ihren w. Freund, Herrn Heyerdahl zu ersuchen, sich mit mir in Verbindung setzen zu wollen.»
Munchmuseet, MM K 1959.   Brev fra E. Leuthold-Resch. Datert 12.12.1929. Se s. 2
«Es mir sehr leid, Ihnen nochmals Mühe machen zu müssen; Vielleicht hat Ihr Freund Herr Heyerdahl die Güte mir kurz zu antworten, ich danke ihm im Voraus verbindlich dafür. Da ich aufs’ aeusserste gespannt bin, wäre ich natürlich doppelt dank- bar & glücklich für einen kurzen Ueberblick über die beabsichtigte Gemälde-Sendung.»
Munchmuseet, MM K 1963.   Brev fra E. Leuthold-Resch. Datert 24.07.1930. Se s. 2
«Sie erwähnten mir wiederholt Ihren Freund Herrn Heyerdahl, der ev. an Ihrer Stelle sich mit mir in Verbindung setzen werde. Was habe ich diesem Herrn , dass ich ihm keine Zeile bin & er mir den Besitz eines Gemäldes von Ihnen nicht zu goennen scheint? Sollte mir vielleicht gar dieser Herr die arge Enttäuschung bei Flechtheim Berlin mit Absicht bereitet haben?»
Munchmuseet, MM K 4503.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.11.1903. Se s. 4
«ved Hofferne. Det er svert interessant at læse denne Bog.      Inger mødte Heyerdahl paa Gaden igaar, han bad hende hilse Dig saa meget. –»
Munchmuseet, MM N 273.   Notat av Edvard Munch. Datert 1940–1943. Se bl. 1r
«De{nn}tte Disse pæler vil man se langs hele eiendommen – Kopperud vilde få det til at hækken var fælles eiendom så han altså skulle ha raadighet over den og jeg overlod sagen til advokat Heyerdahl der undersøgte sagen og målte den eiendommen op Det blev fastslåt at jeg havKopperud havde uret Nu vet jeg ikke om Kobberud i skjødet til Dem og Markussen har m opretholdt sin gamle påstand men det nytter ikke da tilstrækkelig mærker står igjen»
Munchmuseet, MM N 442.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Da Kopperrud solgte den tilstødene grunn til Whist vilde han ‹faa› det til at hans grunn gik lige til granhækken – {s}Således vilde han ha osså ret til granhækken – Der blev proces og Advokat Heyerdahl lod eiendommen opmåle – Det blev fastslat af retten at granhækken var min og at jeg havde ret til 30 a 40 centimeter utenfor den til det oprinnelige gjærde»
Munchmuseet, MM N 529.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnstein Arneberg. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg hadde vel undladt at henvende mig til vor fælles bekjendt, advokat Heyerdahl, hvis jeg ikke straks var mödt med trudsler og öie- blikkelig rettergang –. Dermed truedes jeg ogsaa av en \ingenieur/ som, uten at jeg har bedt herom, har udregnet en eller annen ting ved atelierets tag –. Jeg hefter mig ved den ‹disse› foreteelse, da jeg ikke er vant til slik behandling og da disse folk vel ikke er gaat saa krigersk tilverks, hvis De ikke hadde faat besked fra kontoret. –»
Munchmuseet, MM N 1736.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du forstår hvorfor du ikke har hørt fra mig – Af Wefring har jeg fåt høre at du er kjæk – { … }Ja vore årgange er lidt risikable – Min gamle ven arkitekt Bull er { … }dårlig det er galde og mave – Ja Adv. Heyerdahl var herute. Det gjaldt mi{n}t musæum placeret  …  tårnet i raadhuset – Tvilsomt – Ja alt skal»
Munchmuseet, MM N 3587.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kommer derfor hva jeg har meddelt Hieronimus Heyerdahl til ikke at modtage noget opdrag til raadhuset»
Munchmuseet, MM N 3756.   Notat av Edvard Munch. Datert 6.1917. Se s. 1
«Heyerdahl»
Munchmuseet, MM T 211.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 34r
«Tale med Heyerdahl»
Munchmuseet, MM T 242.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1934. Se bl. 78v
«Heyerdahl –       10,000 kr»
Munchmuseet, MM T 245.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942–1943. Se bl. 9v
«Frk Hulda Henriksen GotaasHeyerdahl A. Døvle–Dollis Tannlæge»