Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel

Forretning. Åsgårdstrand, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 660.   Brev. Datert 09.04.1904 . «Deres Brev har jeg modtaget og skal jeg saa snart det lader sig gjøre faa l udført det De anmoder mig om.» 
Munchmuseet, MM K 661.   Brev. Datert 10.08.1905 . «Tak for Brevet. Di spør om Di kan stemme her, men desværre Hr Munch di var forsent ude det skulde være ordnet inden den 8de August med at faa sig indført i Mandtallet.» 
Munchmuseet, MM K 662.   Brev. Datert 08.05.1906 . «Tak for Deres kjærkommende Brev det var os en stor glede at høre fra Dem Vi har saa ofte talt om Dem og forundret os over hvorfor Di ikke skriver til os nu. Ser af Deres Brev at De ikke vil komme til Aasgaardstrand i Sommer og det maa vi i høi grad beklage og mamge med os. Vi kan ikke tænke os en Sommer i Aasgaardstrand uden Hr Munck det vil ihværtfald blive et stort savn for mange Vi vil aligevel klynge os til Haabet om De muligens vil» 
Munchmuseet, MM K 5316.   Brev. Datert 24.07.1905 . «Deres ærede Brev af ? modtaget Deres Post har jeg sendt for nogle Dage siden og haaber jeg derfor at Di har modtaget denne. Her har ogsaa kommet en Pakke fra R. Piper & Co München; Skal jeg sende Dem den?» 

Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 433.   Brev fra Ludvig Karsten.
«Kan paa en 14 dage endnu ikke komme til Aasg. da jeg har nogle portrætter at gjøre her. Vilde helst været dernede med en gang. Jeg skal en dag tellefonere ned ved ½2 tiden hvis De holder Dem paa Samlaget.»
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad.
«ligeoverfor sine Elever. – Men saa blev det da heldigvis stanset, da Frk Dr. Regine Stang raadet Inger til øieblikkelig at holde op. – Nu sparer hun Stemmen sin, saameget som mulig holder hun sig taus; – og derved blander hun sig ikke med Folk her. Vi holder os derfor udenfor Badetrafikken. – Fra Kjøkkenvinduerne seer vi flagrende Damer farende forbi. – Vi har det deiligt med Grønsager; – og lever meget paa Fisk. –      Nu har vi læst Tor Hedbergs Artikel, SamlagetLarsen sendte os den svenske Avis, hvor den staar. – Den er storartet, – hvor det maatte være godt for Dig – og at nettop at det Svenska Dagbladet, bragte Morgenbladet til at tage det op om ikke i sin Helhed, saa dog det vigtigste. –»
Munchmuseet, MM N 26.   Notat av Edvard Munch. Datert 1903–1905 . Se s. 3
«»
Munchmuseet, MM N 323.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det blev ikke så vanskelig for mig lidt efter lidt at få tag i de forskjellige traade – På samlaget har det vel sit hovedarnested – { … }Som tidligere har personlig hævn spillet en rolle»
Munchmuseet, MM N 864.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1903 . Se s. 3
«Vil du be Inger kjøbe nogle vakre  …  Blomsterplanter til min Have – de kan sendes til Larsen, Bestyrer af Samlagetmed»
Munchmuseet, MM N 1037.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916. Se s. 3
«Jeg betaler hele Turen – Det skulde være morsomt at snakke sammen – {og}men jeg vilde meget gjerne undgå Byen – I Moss kan vi ta os en Kjøretur fra Jeløen – Bed Inger ringe op Samlaget Aasgaardstrand – Kl. 12½»
Munchmuseet, MM N 1930.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er jo heller ikke så almindeli at man jeg som jeg blev overfaldt med kniv i Aasgaardstrands gater eller måtte kaste en mand ned af trappen og rundjule ham på grund af fræk tale    Det var Karsten. Samlagsbestyreren havde fuld greie på det og det var kraftige ting han fortalte. Men han fik osså krafti tiltale og måtte pent ta alt i sig igjen  … samlaget for Aasgaardstrand har  … »
Munchmuseet, MM N 2813.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 12.11.1904 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM N 2814.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1904-1905 . Se bl. 2r
«»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se bl. 4r
«»
Munchmuseet, MM N 3081.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 10.11.1904 . Se s. 1
« »
Munchmuseet, MM N 3151.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 3.5.1905 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 3779.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.11.1904 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 14r
«– Jeg havde længe levet tilbagetrukkent i min Have da den unge Maler C. kom ned – – Du må ud sa han og se på Folk Du er for stille. – Her er meget – Leven – – og så begyndte han at mer at gå på { … }Byens Hoteller og på Samlaget»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 17r
«Så gik Ølkua fra Samlag til Hotel V. og til Hotel – og overalt drak han – Han kom ful hjem og – så gråt han jammerli – O Du Christine – ‹hvem› Fan – hvem har gjort det –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 26r
«Jeg gik tilbage ‹til› Byen og hilste på Bekjendte Fiskere og Børn – Morten Dammen Stuerne – Politibetjen Pedersen – og der var osså Ølkua – Ildrø Dryppende rø kommer han til mig { … }ved Samlaget»