Ludvig M. Larssen

(1871-1956)
Norsk handelsmann, ordfører. En av Munchs naboer i Åsgårdstrand. Drev Aasgaardstrands Samlag for Brennevinshandel. Valgt til byens ordfører i 1906.

Tilknyttet

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig M. Larssen

  I det digitale arkivet finnes det 18 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 1798.    Brevutkast. Datert 22.5.1906.
  «Mange Tak for Deres hyggelige Brev – det var bra at { … }høre at Huset står på Pladsen og det var hyggeligt at høre at de gamle Aargange har behaget blive her på Jorden –»
  Munchmuseet, MM N 1799.    Brevutkast. Datert 1934–1936.
  «Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe Dem op er fordi jeg netop holder på at ordn{ … }e mine papirer – Her fandt jeg en mængde breve fra Dem hvoraf jeg ser hvor mange gode tjenester De har gjort mig.»
  Munchmuseet, MM N 1800.    Brevutkast. Datert 1934–1936.
  «Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe op til Dem er at jeg holder på at ordne mine masse breve og så har jeg funnet en mængde brev fra Dem som viser at De har gjort mig store tjenester –»
  Munchmuseet, MM N 1801.    Brevutkast. Datert 1934–1936.
  «Det viste sig dog at jeg havde udbytte af at be ‹De … › komme ti{ … }l mig – Det var jeg langt på veijo vigtigt det De fortalte»
  Munchmuseet, MM N 1802.    Brevutkast. Datert 1906.
  «»
  Munchmuseet, MM N 1803.    Brevutkast. Datert 1906.
  «  … Tak for Brevet     Det var hyggeligt at høre at Haven gror – Skade at ikke Nilsene kan servere mig en fin Grønret – Jeg ved godt jeg ikke har Fiender i Aasgaardstrand men jeg har nok forskjellige i Kristiania – At mine Nerver måtte gå istykker efter den Bekomst jeg fik for 3 Aars siden tror jeg ikke nogen skal undre sig over – »
  I privat eie, PN 800.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 801.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 802.    Brev. Datert 23.12.1933. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 803.    Brev. Datert 3.11.1903. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 804.    Brev. Datert 24.12.1903. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 805.    Brev. Datert 6.2.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 806.    Brev. Datert 24.9.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 807.    Brev. Datert 19.10.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 808.    Brev. Datert 1.11.1906. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 809.    Brev. Datert 31.10.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 810.    Brev. Datert 6.11.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 811.    Brev. Datert 1933. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

  Brev fra Ludvig M. Larssen til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 660.   Brev. Datert 09.04.1904. 
  «Deres Brev har jeg modtaget og skal jeg saa snart det lader sig gjøre faa l udført det De anmoder mig om.» 
  Munchmuseet, MM K 661.   Brev. Datert 10.08.1905. 
  «Tak for Brevet. Di spør om Di kan stemme her, men desværre Hr Munch di var forsent ude det skulde være ordnet inden den 8de August med at faa sig indført i Mandtallet.» 
  Munchmuseet, MM K 662.   Brev. Datert 08.05.1906. 
  «Tak for Deres kjærkommende Brev det var os en stor glede at høre fra Dem Vi har saa ofte talt om Dem og forundret os over hvorfor Di ikke skriver til os nu. Ser af Deres Brev at De ikke vil komme til Aasgaardstrand i Sommer og det maa vi i høi grad beklage og mamge med os. Vi kan ikke tænke os en Sommer i Aasgaardstrand uden Hr Munck det vil ihværtfald blive et stort savn for mange Vi vil aligevel klynge os til Haabet om De muligens vil» 
  Munchmuseet, MM K 5316.   Brev. Datert 24.07.1905. 
  «Deres ærede Brev af ? modtaget Deres Post har jeg sendt for nogle Dage siden og haaber jeg derfor at Di har modtaget denne. Her har ogsaa kommet en Pakke fra R. Piper & Co München; Skal jeg sende Dem den?» 

  Ludvig M. Larssen er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 4440.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1906. Se s. 2
  «endnu. –      Inger holder paa med Talekursus endnu, – skulde hun ikke faa Tid til at reise nedover til Aasgaardsstrand, saa skal vi gjøre som Du siger: skrive til Saml. Larsen om Ord- ningen af Haven. – Det blier nok deilig med Frugt og Bær i Haven din, det er sik kert. – I Juni Maand, i Midten, – tænker vi at kunne komme herfra eller omkring den 20de, – vi kan ikke saa godt bestemme det endnu.»
  Munchmuseet, MM K 4442.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.06.1906. Se s. 2
  «ligeoverfor sine Elever. – Men saa blev det da heldigvis stanset, da Frk Dr. Regine Stang raadet Inger til øieblikkelig at holde op. – Nu sparer hun Stemmen sin, saameget som mulig holder hun sig taus; – og derved blander hun sig ikke med Folk her. Vi holder os derfor udenfor Badetrafikken. – Fra Kjøkkenvinduerne seer vi flagrende Damer farende forbi. – Vi har det deiligt med Grønsager; – og lever meget paa Fisk. –      Nu har vi læst Tor Hedbergs Artikel, SamlagetLarsen sendte os den svenske Avis, hvor den staar. – Den er storartet, – hvor det maatte være godt for Dig – og at nettop at det Svenska Dagbladet, bragte Morgenbladet til at tage det op om ikke i sin Helhed, saa dog det vigtigste. –»
  Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 6
  «Larsen beder at hilse. –»
  Munchmuseet, MM K 4460.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.08.1907. Se s. 3
  «saa omhyggelig \af til dine Bugge-Model … / – Saa nu regner det ikke ind – Billederne staaer bra. –       Samlagsb. Larsen skal flytte i Høst fra Aasgaardstrand»
  Munchmuseet, MM K 5094.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1910. Se s. 4
  «imellom, og passe den. Det blier paa samme Maate som Larsen havde det. – Vi vidste det maatte falde Dig best dette, han er en saa paalidelig og forsigtig Mand og Respekt har han faaet sig. –»
  Munchmuseet, MM K 5115.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906. Se s. 4
  «Inger skrev til Samlagsbestyrer Larssen og lod ham plante det Du talte om, hun kunde ikke faa reist til Aasgaardsstrand nu.»
  Munchmuseet, MM N 789.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
  «Larsen{har}‹må› Du være så snil betale for mig»
  Munchmuseet, MM N 864.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1903. Se s. 3
  «Vil du be Inger kjøbe nogle vakre  …  Blomsterplanter til min Have – de kan sendes til Larsen, Bestyrer af Samlagetmed»
  Munchmuseet, MM N 906.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1v
  «Når reiser I til Aasgaardstrand – det er Tid til at ordne med Haven – I har der det udmærket med en Masse Frugt – I må skrive til helst Samlagsbestyrer Larsen så Haven blir ordnet – hvis ikke I{ … }nger selv reiser ned –»
  Munchmuseet, MM N 917.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
  « Det drar kanske ud med at erholde de bortkomne Penge – Det er da ærgerligt man skal have Bryderi med sligt – Jeg sender da foreløbig  …  nye 100 Kr – Så sendes Penger om ‹circa› 10 Dage – Thiel vil først have sit Billede så jeg foreløbig blot har fået Småbeløb – Jeg håber at det vil hjælpe at være en Tid borte fra de { … }Mennesker der har skaffet mig så megen ærgrelse – { … }Hils Larsen og de mange gode Venner jeg har i Aasgaardstrand»
  Munchmuseet, MM N 926.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1907. Se s. 4
  «
  – Du får hilse Larsen og andre kjendte – {Jeg}Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
  Munchmuseet, MM N 958.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.8.1907. Se s. 3
  «Hilsen til Larsen og andre – Du{får si}Nilsine ikke at forglemme – Kjøb en liden Ting til Nilsine så er Du snil –»
  Munchmuseet, MM N 1959.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Ja det er ikke godt at komme i brev nærmere ind herpåeseg    Nu har jeg da jeg jo osså muligvis vil skrive dagbok eller levnetsbeskrivelse vilde jeg gjerne få lidt nærmere beskjed af Dig – Du {s}talte vist dengang med samlagsbestyrer  … Larsen dernede eller stod i forbindelse med ham – Jeg fik tag i samla samlags- bestyreren igår og fik ham hjem – Jeg forklarte ham at jeg havde mistanke om at der havde været for mig ubehagelige rygter i omløb – Det viste sig at være rigti for selv han som jeg trodde var en bra mand fortalte hårreisende ting som jeg skulde ha sagt – Han fik en så kraftig { … }beskjed at  …  han måtte gjøre tilbage tog – Ja Du kan jo skrive et par ord hvis Du vet noget – Men jeg vilde nok gjerne ha en konferance med Dig herom – Men jeg har denne vinter slem bronchit og kan ikke gå ut Du måtte enten komme hid eller vi får vente»