Ragna Thiis

Ragna Vilhelmine Thiis (1870–1939)
Norsk. Gift med Jens Thiis 1895.

Relaterte personer

Brev fra Ragna Thiis til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1110.   Brev. Ikke datert. 
« tak, tusen tak fordi De sendte os slig en deilig blomst. Jeg har aldrig eiet en kamelia før, og jeg er spændt paa at se, om jeg kan faa den til at trives og vokse. Kameliaer er saa vanskelige og desto morsommere er det at passe dem.» 
Munchmuseet, MM K 1161.   Brev. Ikke datert. 
«det var sandelig en deilig gave De sendte oss, al den herlige frukten! De kan tro vi er gla for den. Inderlig takk» 
Munchmuseet, MM K 1175.   Brev. Datert 13.09.1939. 
«Vi er ikke – foreløbig – redd for krig og bomber. Men det er en personlig betraktning.» 
Munchmuseet, MM K 5822.   Brev. Datert 09.10.[????]. 
«på sin eksamensoppgave dag ut og dag inn: det er deilig å vite at hun får i sig nok av «vitaminer» ved all den deilige frukten. Også Jens tar sig en pære av og til og tenker taknemlig på Dem.» 

Ragna Thiis er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«– – Festdagen blev strålende avsluttet ved en «bankett» hos fru Lill og dr. Nils Roede på Riis, hvor Munch-slekten var samlet, gamle og unge, i den utstrekning som det store hus kunde rumme. Det het at vi var 71 tilbords, fordelt i de forskjellige værelser, deri innbefattet universitetets og monu- mentkomiteens vedkommende, dermed også jeg og min Ragna, som hadde den ære å ha verten tilbords.»
Munchmuseet, MM K 1162.   Brev fra Jens Thiis. Datert 11.10.1933. Se s. 1
«Først og fremst takk fordi du omsider steg over min terskel og inn i mit hus, hvor du aldri har vært i de tyve år jeg har bodd her. Jeg beklager, at du første gang gikk forgjeves, siden hverken Ragna eller jeg var hjemme, men jeg hørte av min vor meget intelligente hushjelp at du hadde hevnet dig ved å uttale den bittre sandhet: «Ja, når jeg søker ham, så er han aldri hjemme». –»
Munchmuseet, MM K 1163.   Brev fra Jens Thiis. Datert 10.11.1933. Se s. 2
«som skal til, og med en syk hustru, som straks det er over med flytningen skal legges ind på klinik! Men Ragna er hel- temodig som hun altid har vært, trodser svakhet og smerter, arbeider fantastisk, og mine barn hjelper til alt de kan. Alle alle vil de mest mulig skåne mig, fordi jeg sitter midt oppe i «Boken». Men du kan forstå, hvordan det er skrive under slike forhold. Endnu har jeg en halv måned igjen av den frist som forlaget har satt mig og 1. demberedecember skal boken være ute. Mandag skal flytningen foregå. Min adresse blir da Tostrupsgate 23. Der må da falde større ro over sindene, selv om det blir i et uordnet hus. At min kjære Ragna da kan bli frisk igjen, er mitt høieste ønske og håp, men det vil dra lenge ut, der er grund til å være mismodig. – At jeg kan klare «Boken», er \derefter/ mitt nermeste ønske og håp. Hjelp mig det du kan.»
Munchmuseet, MM K 1166.   Brev fra Jens Thiis. Datert 11.12.1935. Se s. 1
«Vil du tenke dig, at imorgen er jeg og Ragna 67 år og tilsammen 134 år, meget eldre end Nasjonalgalleriet. Men vi lever endda og synes at livet er ganske tålelig, ialfald ikke forkastelig. Der er vår, det er grøn grønt, der er farver. Der er vekst og der er er barn og det \er/ er værd å lev\e/er. Jeg er endu ikke død. Der en foreløbig tilfredsstillelse.»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Jeg har jo min kjære Ragna og mine vellykkede barn og jeg har hatt et relativt lykkelig liv efter mine egne ønsker og forhåpninger. Jeg skulde følgelig ikke klage. Og klage gjør jeg heller ikke. Den motgang og forsmedelse jeg har hatt i livet, har rimeligvis vært nødvendig og til styrkelse. Det vil du best forstå, kjære Edvard Munch, som har hatt så megen modstand og så meget å gjennemgå. Vi burde være herdede «filosoffer» som så på livet med ubetvingelig velvilje. Det gjør vi også, vist- nok både du og jeg.»
Munchmuseet, MM K 1170.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«få noen lyse glimt av naturen og av livet. Fortiden har vi besøk av vor sønn Helge som er kommet herned fra Trond- hjem med sin familje i egen bil. Hans søte frue, som er svensk og utdannet massøse, behandler hver morgen mine skrø- pelige to undersåter, noet som jeg sætter mitt håp til. Og de to søte småpikene Aina og Tone, som er henholdsvis 10 og 6 år, (de har en tredje Sunniva som er 2 år og som er blitt igjen tros Nordenfjelds hos sin kjære pike Bella og hendes forældre på Rissa). Disse små og pludrende væsener, som \snakker/ …  ganske «trodhjæmsk», og som er mig og Ragna usigelig hen- givne, er oss gamle til den største opmuntring.»
Munchmuseet, MM K 1171.   Brev fra Jens Thiis. Datert 03.07.1936. Se s. 2
«Efter hjemkomsten har ondet snarest tiltatt. Men allikevel gikk jeg igang med å skrive en stor Cézanne-artikkel som kommer i T.T. imorgen. Denne blev jeg færdig med efter 14 timers uavbrutt ar- beide den 22 og nat til 23 juni. Men da brøt jeg også sammen. St. Hans- aften 23. var Ragna, Eva og jeg bu- den til den årlige St Hans-fest hos Revolds på Lysaker. Jeg var meget dårlig og holdt sengen hele dagen indtil aften, da vi tok derut. Jeg var fremdeles»
Munchmuseet, MM K 1175.   Brev fra Jens Thiis, Ragna Thiis. Datert 13.09.1939. Se s. 1
«Mangfoldig takk fra Ragna og mig for dine skjønne epler, som \desverre/ forresten \for/ stordelen var råtne inn- vendig – du har kanskje noen andre som henger på trær?»
Munchmuseet, MM N 3246.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 26.9.1933. Se bl. 1r
« … Thiis påstod at al begavelse kommer fra kvinnen (Med et venligt blik af fru Thiis)»
Munchmuseet, MM N 3358.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det var ikke så alvorligt ment mine ord om fru Thiis Alle vet jo hun er et helt udmærket menneske og har været god mod Thiis»