Annie Dauthendey

(1870-1945)
Svensk. Gift med den tyske forfatteren og maleren Max Dauthendey (1867-1918). Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Annie Dauthendey

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2183.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich habe schon vor lange Zeit Ihre zwei Bücher bekommen – Ich habe Ihnen nicht sofort gedankt – alz ich erst die Bücher durchlesen wollte – und so habe  …  ich nach einige Zeit gehört Sie waren in Paris – Dort wart hatte ich gewartet Ihnen zu treffen aber Sie waren in Griechenland – Es war mir eine grosze Freude Ihre zwei Bücher in Kristiania zu erhalten – und ich danke»

Brev fra Annie Dauthendey til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 2112.   Brev. Datert [??].[??].1914. 
«» 
Munchmuseet, MM K 2114.   Brev. Datert [??].[??].1914. 
«uppenbarar det eviga i sin dikt- ning som han, det ser Ni nog straks genom de små böcker, som jag sänder här.» 
Munchmuseet, MM K 2115.   Brev. Datert 26.06.1914. 
« Maleren Edv. Munch Grimsrød \Hvitstenvid Moss Norge» 
Munchmuseet, MM K 2116.   Brev. Datert 04.08.1929. 
«Av Max Dauthendey när han fyllde 21 år, den 25/7 1888» 
Munchmuseet, MM K 2117.   Brev. Ikke datert. 
« Société du Litho- …  Charles Delaye 74, rue Amelot MllePrittmayer» 

Annie Dauthendey er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«U. og frøken J. elsker hindanden hele – heraf opkommer en masse stridigheter mellem  …  – D – gjør kur til fr. { … }J – elsker hende  …  – tilsyneladende – forsøger at forføre hende – st … U. og D – sindte –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«U. og frøken J. elsker hindanden hele – heraf opkommer en masse stridigheter mellem  …  – D – gjør kur til fr. { … }J – elsker hende  …  – tilsyneladende – forsøger at forføre hende – st … U. og D – sindte –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Af raseri på D der har forspildt forholdet til frøken J.{gjør}blir Udgren tre dage væk – b … »
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«frøken J kommer – D for forsones med Udgren D. fortvivlet – griber det sidste middel – for løber bort med fr. J. – og gifter sig –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«frøken J kommer – D for forsones med Udgren D. fortvivlet – griber det sidste middel – for løber bort med fr. J. – og gifter sig –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«En forl disse to har boet sammen i 1{0}2 år – Så kommer Obst der er forlovet med frøken J. der er en kraftig sandselig pige – Obst. er kjed af hende og bringer hende sammen med disse –»