Giebfried’s Hotel

Hotell. Hamburg, Tyskland (Koppel 9).

Personer tilknyttet institusjonen

Giebfried’s Hotel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 2652.   Brev fra Albert Kollmann.
«Grüssen Sie Herrn Herbst. Giebfried Hótel habe ich in Lübeck u. hier empfohlen. Grüssen Sie ihn und Spanien.»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 5
«Efter 3 voldsomme anfald af hallucinationer på Giebrieds hotel i hamburg fandt jeg at måtte forlate»
Munchmuseet, MM N 430.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«De mer akutte anfald med bevidstløshed (aktiv) begynte og fortsatte udover vinteren i Tyskland til de brøt ut i Hamburg i {m}Marts – 3 nætter efter hinanden i Giebfrieds hotel i Hamburg med En nat så j{ … }eg mine {v}fiender i Norge overfalde mig utenfor vinduet»
Munchmuseet, MM N 433.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 1r
«Jeg fik tilsidst i slutten af Februar så frygtelige anfald 3 da dage itræk på Gie{f}b Giebfrieds hotel at jeg følte måtte reise hurtigst mulig fra Tyskland forat undgå indespærring.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940 . Se bl. 5r
«Efter Hauklands overfald Høsten 1904 blev sygdommen mer akut – Raserianfald kom oftere og oftere – Drikken skulde jo berolige og den { … }gjorde det oss ennu især på formiddagen – men utover aftenen da man jo ellers skulde blive tung og af drikken blev jeg ophidset – 19 Februar 1905 de { … }tre anfald hos GiebfriedSønderslog al værden – Den amerikanske doctor – S{ … }trid med \Oficere –/»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940 . Se bl. 6r
«Jeg reiste til Hamburg – Jeg bodde i Hotel Giebfried afsidesliggende – Første etage var beværtningssted – Der såes mange  …  drikfældige der – Giebfried animerte til drik mig til at drikke når jeg h kom hjem med  …  nok fuld fik bad han mig til mer drik –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940 . Se s. 12
«Tar in hos Giebfried. Maler en datter af en bankier om formiddagen – Drukket mig rolig – Maler billedet på to formiddage – Udmærket billedet – Færdig på 5 timer (Billedet hænger i Zurich Kunsthaus)»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940 . Se s. 13
«K Theateret i logen men – Judith af Hekke – (Krig i staden?) Han myrdes af kvinnen – Interesant Ibsen har lært af ham – Konverserer – Drikker hos Giebfried – Kadaver om morgenen – Fylder mig med alkohol – Tøv det hele sa jeg til Giebfried – Det hele var jo et anfald – Sk Skriv undskyldning sa Giebfried – Skrev til Oficeren der var på reise til Marokko at det hele va havde sin Grunn i en sykeli tilstand – og gjorde min undskyldning – Undskyldning – Ræd – Men det var jo bare et anfald – Vandvid –»
Munchmuseet, MM N 885.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904–1905. Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 1r
«I  …  vintermånedene 1905 til begynnelsen af Marts var jeg i Hamburg bodde på Giebfrieds hotel og skulde male noen bestillinger – Jeg malte frk. Warburg der nu hænger i Kunsthaus Zürich Det er et af de fineste og mærkeli nok rolig{ … }ste malerier jeg har malt –»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
«Den Der var Jeg havde  … Giebfrieds hotel i Hamburg 3 anfald efter hverandre – En nat vilde jeg pryle op en marineofficer – Jeg blev kastet ut og måtte gå hele ‹natet› natten om i Hamburgs gater – En aften var en doctor på hotellet Han udtalte at min tilstand var farli»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«At anfaldene i Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 kom af Hauklands overfald på mig i Kjøbenhavn 190{ … }4 (Det var vist våren 1904 eller mulig høsten) er tydeligt af den grunn at dengang jegværten› jeg havde slåt istykker en Komode med vi …  af  …  på havde jeg havt den hallucination at nordmænd havde villet overfalde mig. Haukla Det var jo ikke e{n}t almindeligt slag Haukland havde git mig Jeg stod klemt klemt mellem det lille marbor- bord og stolen og kunde ikke røre mig eller forsvare mig. Det kunde jeg forøvrigt ikke heller af den grunn af at det hele kom så pludseli og så voldsomt at jeg vel var fra mig selv. Haukland hamret med sin vældige næve udstyret med en jernring på den ene fik finger – slag på slag in i øiet så blodet sprøitet mig om ansigtet –»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 3r
«I sin enkelthed var sa det slig i 1905 at jeg blev meget syg i Hamburg på Giebfrieds hotel og måtte reise for ikke at k blive indlagt på e{ … }t nerveasyl – { … }Jeg havde havt alvorli svære anfald med halucinationer flere nætter i try træk – havde slit istykker et rum i hotellet og blev jaget på gaden fordi jeg vilde slå til en marineoficer.»
Munchmuseet, MM N 2152.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«I› I korte træk var det slig i 1905 {I}Efter at min nervelidelse brøt ut for alvor med hallucinationer på Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 – reiste jeg til Norge forat søge et sanatorium –»
Munchmuseet, MM N 2822.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.12.1904 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2822.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.12.1904 . Se bl. 2r
«»
Munchmuseet, MM N 2829.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 2.3.1905 . Se bl. 1v
«»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg havde efter overfaldet fået halucinationer og i begynnelsen af marts havde jeg disse halucinationer 3 dage i rad på hotel Giebfried i Hamburg så stærkt at jeg fandt at måtte reise forat undgå inlæggelse på en anstalt»
Munchmuseet, MM N 3159.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 2.3.1905 . Se s. 1
«Ich wohne bei Giebfried forl{ … }aufig – Ich bin jetzt wieder ganz gesund und arbeitsfähig – Bei Giebfried ist mehr kein Gefahr»
Munchmuseet, MM N 3159.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 2.3.1905 . Se s. 1
«Ich wohne bei Giebfried forl{ … }aufig – Ich bin jetzt wieder ganz gesund und arbeitsfähig – Bei Giebfried ist mehr kein Gefahr»
Munchmuseet, MM N 3168.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 12.1.1905 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 3168.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 12.1.1905 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 170v
«Jeg reiste over hals og hoved fra Ma Hamburg i Marts 1905 forat undgå at komme på sindsykehus eller bli arresteret – Det var den tiltagende sygdom der kulminerte på Giebfrieds hotel med svære  … \a/ttacker 3 nætter i træk og som gjorde at værten en nat stængte døren for mig så jeg den hele nat gik om i Hamburgs gader –»
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 367.   Brev fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Datert 1905 . Se s. 1
«Es war mich schwer vorlaufig in Hamburg zu sein – { … }\Ich/ habe den Beschlusz genommen mich ganz zu erholen – Meine Nerven sind verdorben – Es war eine gefahrliche Stelle bei Giebfried – und es kam zur Scenen w{‹e›}\h/elche in letzter Zeit gekommen ofter passiert sind –»