Munchmuseet, MM N 3673

MM N 3673, Munchmuseet. Datert 1889. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement
Filologisk kommentar: Dette brevet har ikke Munch selv som avsender. Det er et støttebrev sendt til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement av Munchs kunstnerkolleger. Det er med her siden første del av brevet sannsynligvis er skrevet av Munch selv.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3673 bl. 1r
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring