Journalnummer

«Kd1478D89» er et journalnummer. 'Kd' er Kirkedepartementet, '1478' er saksnummeret, 'D' henviser til hvilket kontor saken sorterte under, og '89' er de to siste sifrene i årstallet.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3673, bl. 1r