Hans Holm

Hans Henrik Holm (1896–1980)
Norsk dikter, folkelivsgransker. Ble antakelig introdusert til Munch ved hjelp av Hans E. Kinck.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hans Holm

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1733.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det var mig en glæde at skrive under på papiret i anled- nig ning af Deres frue‹s›»

Brev fra Hans Holm til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 252.   Brev. Datert 09.05.1927.  

Hans Holm er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 444.   Brev fra Hans E. Kinck. Datert 17.09.1921. Se s. 1
«Jeg ber Dem undskylde at jeg bryr mig Dem med en liden skrivelse. Sagen er, der er dukket op en ny digter, som endnu intet har udgit, men gaar om med sine ting i mappen. Hans navn er Hans H. Holm, en Kra.-mand, en 25 aar eller saa (vistnok sønnesøn av hattemageren i KarlJohansgade(?); i øko- nomisk og andre henseender uavhængig). Det hænder altsaa av og til at der virkelig dukker op digtere udenfor pennekneg- ternes alfarvei. En u-journalist, som nok i studenterverdenen, alt er paa vei til at komme paa kant med skidtet, som nu selv- bestaltet brer sig paa det literære dommersædes hynder – me- stendes i grunden selv mer eller mindre mislykkede forfattere.»