Vilhelm Torkildsen

(1869–1947)
Norsk skipsreder. Samler.

Les mer

Vilhelm Torkildsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 344.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 26.04.1914. Se s. 1
«Altsaa: Du faar nu brev fra hr. Torkildsen om du vil sælge en serie efter den illustrerte katalog med Alfa & Omega og alle de underlig dyre for 10.000. Jeg har forberedt ham paa at der muligens kan være et par blader eller saa omtrent som du vilde erstatte med andre; men jeg vet ikke om dette dit forbehold gjælder likeoverfor dette bud. Jeg vet jo altsaa ikke om du vil acceptere dette, men da Torkildsen spurte mig, sa jeg at jeg trodde du kanske vilde acceptere, men at jeg aldeles intet sikkert kunde uttale, og at det jo var svært billig. Siden der nu har været saapas korrespondance og konference, vilde det kanske for alle parter være likesaa greit at faa en avgjørelse. Torkildsen har meget god raad, men han er jo uvant med Mæcenat-metieret, og det er for mig og andre som kjender ham en noksaa stor overraskelse at han tar saapas i som dette bud. Hvorledes det gaar med den andre – det var en doktor Borthen – vet jeg endnu ikke. Men der var andre og lugtet til de hos mig»
Munchmuseet, MM K 345.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 30.06.1914. Se s. 1
«Hvis du nu ikke har hørt fra Torkildsen, maa der være ugler i mosen. Han sa igaar at han hadde sendt penge.      Litt mas blir der jo altid med slikt – men naar manden ikke er paa aastedet, kan det vanskelig helt undgaaes. Hvis det blir fiskeveir til høsten, faar vi anvende snurpenot eller andre moderne og tidsbesparende redskaper.»
Munchmuseet, MM K 359.   Brev fra Sigurd Høst. Ikke datert. Se s. 1
«Du har vel nu faat sidste, uigjenkaldelig sidste forestilling fra Torkildsen. Hans begjærlighet har været sterkt stigende, men nu tror jeg han foreløbig stagger sig. Jeg tror forresten han kommer «fürchterlig wieder» ad aare. – Han venter nu med længsel, og du bør nu ikke la ham vansmægte for længe.»
Munchmuseet, MM K 1302.   Brev fra Moritz Kaland, Bergens Kunstforening. Datert 14.02.1916. Se s. 2
«Torkildsen var en dag og beundret sin hvite dame.»
Munchmuseet, MM N 3238.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1914. Se bl. 1r
«Jeg har tænkt en Smule paa hvordan man skal gjøre i et lignende Tilfælde som dette med Thorkildsen – Det er jo ganske rimeligt at en Mand når han kjøber såvidt dyre Sager vil have Ting han er fornøiet med – Men paa den annen Side er det så l meget Arbeide baade for Dig og mig at det jo helt tar Måneders Tid væk –»
Munchmuseet, MM N 3238.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1914. Se bl. 1v
«Jeg sælger mine Dyr og dræper mine Livegne – så jeg kan komme i Arbeid – de forstyrrer mig – Thorkildsen{ … }er taus som Graven»
Munchmuseet, MM N 3239.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.6.1914. Se s. 1
«Jeg har adresseret Torkildsens vidunderlige Fangest til Dig – da jeg ikke har hans sikre Adresse –»
Munchmuseet, MM N 3239.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.6.1914. Se s. 1
«Jeg har saa hurtig som mulig afsendt Fangsten da Torkildsen er blit min Sjæls Gaade – og underlige Eventyr»
Munchmuseet, MM N 3239.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.6.1914. Se s. 3
«Torkildsens er blit min Gaade – jeg grubler over de{nn}tte gaadefulde Væsen der snart, er en Laks der bider på min Krog og så {en}blir en stolt Fisker {her oppe}og jeg hænger – i hans Krog.»
Munchmuseet, MM N 3239.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.6.1914. Se s. 3
«Torkildsen er Eventyrprinsen»
Munchmuseet, MM N 3241.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1915. Se bl. 1r
«– Til Torkildsen laa to Raderinger ung Dame (liggende Dame) til Valg – Et { … }hvor den skjønne var al{l}ene var trykt af mig selv – – Jeg tænkte at give Dig det som blev tilbage af de to Raderinger af den liggende – så ennu et Par Dyrebilder til Dig hvoraf det enestaaende sjeldne Exemplar med {d}Dobbelttryk af Kunstnerens Støvlehæle – Det er godt de tyske ikke faar vide {det}om – dette enestaaende Tryk»
Munchmuseet, MM T 2917.   Notat av Edvard Munch. Datert 1915. Se bl. 1v
«til ‹Høst› Torkildsen ‹Thesen›»