Johan Finnes legat

Legat. Norge

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 576.    Brevutkast. Datert 1887 . «Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie departement»
Munchmuseet, MM N 3665.    Brevutkast. Datert 30.9.1887 . «Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie { … }departement om e{n}t stipen- dium af det Johan Finnes legat»

Johan Finnes legat er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1417.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Maleren Munk har efter min mening allerede for flere år siden gjort ting som tyder på stor begavelse, og om han i den senere tid har glemt formen over det koloristiske, så er det vist ikke på grund af hans be- gavelses ensidighed, – dertil har han gjort altfor fint følte teg- ninger. Kunde Finnes legat hjælpe ham til at komme uden- lands, ‹vilde› det tror jeg at det netop nu vilde være heldig for hans udvikling, ligesom pengene vanskelig kunde anvendes bedre end på ham.»
Munchmuseet, MM N 3665.   Brevutkast fra Edvard Munch til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 30.9.1887 . Se bl. 1r
«Undertegnede tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie { … }departement om e{n}t stipen- dium af det Johan Finnes legat»