Munchmuseet, MM T 157

MM T 157, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0157-00-R

 

      

    
    Kollmann
    via Tadea 2II H
    Harbitsgade 53
    Maschmann
 • ‹Julekage›
 • Bodforer – store Støvler
 • Knækkebrø
 • Tykke vanter

    P.A Munchs nærmeste
mandlige Slægting
og { … }\den/ Grens nærmeste
Representanter

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 5r

    Festsalen

    {i Midten}\Fonden/ en Sol – Solstraalerne
gjentages på de mindre 4 Felter –
som den Blindes Lys – den gjennemskinnende
Lys – i Fysik som ild mod Lyset

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 6v

    1 Etheriske elektrisitet
fra oven

    2 Jordis
Jordisk elektricitet
fra neden

    5
    5 Sjælen
    3 Hovedet – sædet
for Forstanden
med etherisk
elekricitet –

    4 Bagdelen og Kjøns-
delen Sædet for
jordisk elekricitet
fra neden

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 7r

    SjMod sjælen som
Centrum drages 6
Kæfter –
I Hovedet, Bagdelen de
{‹arm›}\to/ arme de to Ben

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 9r

    Talen er opfunnet forat Menneskene
kan føre hin { … }\b/edrage hinanden
og forvirre hinanden

    Medlidenhetsfølelse, Grusomhed
Kjærlighed nærmer sig Had

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 11r

    Leg og
Distraktion

    Kjærlighed til Børn  … 
overgang til Forbryderisk
{Kj}\V/enskab –

    Aarsag og {v}\V/irkning –
    En Mand blir Menneske-
sky på Gr{ … }\un/d af Ulykkelses–
tilfælde –

    Han glemmer Grunden – {‹d›}\M/enneske
-skyheden gir ham Følelse af
Syld og bringer ham til at
indbilde sig Forbrydelser

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 11v

    Dette har forøvrig Sammenhæng
med sygelige Personer – de
vil henføre si{t}\n/ Uvelsfølelse
etsteds – og indbilder sig Sygdomme

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 13r

    Lærred-præparering!

4½ Kilo Kridt
2 Liter Olie
3 Stykker ‹Hornlim›
lidt Formalin
en Del  …  Copaivabalsam
– Kidt og Vand

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 21r

    1006
 • Travemünde
 • Badende Gutter
 • Barnet og Døden
 • Olga og Rosa
 • Kys mørkt
 • Badende Piger
 • ‹Selv› Portræt {‹ve›}\i/ Restaurant

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 21v
 • Gustav
 • Slembe
 • Grædende Kvinde
 • Træ i Aasgaardstrand

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 22r
 • ‹Stuern›
 • Taarbæk have
 • Kys i Nizza
 • Gut fra Warnemünde
 • Badende Gutter
 • Sorthaaret Kvindeakt

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 22v

    Hvitsten
 • ✓ Pigeportræet Dansk
 • ✓ Arbeideren og Barnet
 • (Slembe)
 • ✓ Pige og Smørblomster
 • (Rosa og Olga Meiszner)
 • ✓ (Kv …  Aktstudie mod rød Bund) ✓
 • Sandberg
 • ✓ {B}\M/argarethe i\n/
  Goldene Krug
 • (Sorthaaret Kvinde)
 • Ravensberg

    8 Billeder

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 23r
 • Den druknede Gut
 • Vaar –
 • Vaar i Kragerø
 • Regnveir –
 • To Hoveder under Træ
 • Przyby
 • Solopgang
 • Aasgaards
 • Jappe
 • Høst
 • På Hybelen
 • Omfavnelsen
 • Stang og Munch
 •  … 

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 45v

– De uhøflige Udtryk fra
Forfatteren beholde for sin
egen

    Jeg skal oplyse den uhøflige
Forfatter at jeg når som hlst
agter at holde Udstillinge
uten at spørge gå bag
Forhænget og spørge den
‹dunkele› Herre i Verdens Gang
om Lov

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 46r

at gjøre –
    {‹To›}\Af/ {de}\Fo/rfatteren {‹de›}\til/ { … }\to/ Artikel
Morgenbl. og Tidens Tegn – kjende
jeg blot {af}\‹til›/ en 5 Minutters Samtale
på min Udstillin i Dioramalokale
– At mine Udkast i Festsalen
blir seet af flere kan jeg
siden næppe forhindre
– og selv må jeg jo ha {l}\L/ov
a{f}\t/ vise frem mit Arbeide

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 46v

Gang på Gang {u}\U/sandhed
Har udstilt det en Gang i Berlin
siden Konkurancen – Det var ikke
Konkurancebill{d}\e/det men et Udkast
– Disse har været så grundig
kriticeret for og imod – og ‹der›
er af to – { … }\p/å en så meningsløs
Måde – ({at}\og/ { … }\p/ueril Måde at vel annerledes Meninge kan
– Af indsendte Artikler om Festsal
sbillede kan når som { … }\helst/
bevises at jeg intet har med dem

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 47v

    Aften Jappe Træsnit

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 48r
 • Adskillelsen
 • Pige med langt
  rødt Haar
 • Snelandskab (Træsnit)
 • Jalousi stort
 • Ibsen
 • Van de Velde
 • Eva Mudocci
  langt Haar
 • Selvportræt – Røg
 • Vampyr Lito  … 
 • ‹Armene› –

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 48v
 • Ved Vinduet –
 • Døden og Kvinderne
 • ‹Jebe›
 • Lidet Landskab
 • To Mennesker

 • Mar{t}\a/ts Død
 • Døden i Værelset
 • Madonna
 • Strindberg
 • Mudocci (Violin)
 • Bedende mand

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 66v

    Sigurd Høst
Hvis

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 83v

    Videre Forandringer med
samme første Billede –
Stammen tykkere – den
lange Gren kortere og mer
bugtet opad –

    Første Udkast af Historien
– Gutten er mindre

    Lapperne på Knæerne ikke så runde
– Buxerne mer grågule

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 84r

    Historien –
Første {U}\B/illede –
Dette er circa 25 centi-
meter for lidet på
Ba …  Høiden –
{ … }\K/an derved foretages
følgende {3}\4/ Forandringer
1) Himlen kan gjøres
{ … }\h/øiere –
2) Grundlinien kan
sænkes – så den
Gamle kommer
længer ind i Billedet
3) Kan lægges 10 centimeter
på {‹Him›}\Luf/ten og 10 på
Sænkning af Grundlinjen
4) {d}\D/en gamle gjøres større

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 97v
 • 1–8 Gran og Furu
 • (Elgersburg – udover Fjorden
  Børn)
 • 9 Under Træet
 • 10 Fisker (Henriksen)
 • 11 Begravelsen
 • 12 Syfilisbarn (lidet)

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 98r

    Kasse
 • Begravelsen 4 Granbilder
 • Under Træet

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 98v
 • 14 Syfilisbarnet lidet
 • 15 Begravelsen
 • 16 Fisker (Henriksen)
 • 17 Under Træet
 • 18 Høst
 • 19 Strand
 • 20 Gammelen –
 • 21 Efter Aftensol over
  Fjorden

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 99v
 • 8
 • 1–8 Fur Granskog
 • Furu –
 • ({ … }\1/ Elgersburg, 1 Fra Nord–
  strand over Fjorden
  Børn)
 • 9 Afgjørelsen
  (Alpeblomster)
 • 10 {Sommernat}\St. Hansaften/
  i {Aa … }\Aa/sgaardstrand
 • 11 Badende Mænd
 • 12 To Småpiger
 • 13 Klipper i Afte{ … }\n/sol

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 0v
 • {Ga}\H/user og Småpiger
  i Kragerø –
 • {‹Rode›}\Kli/pper i Aftensol ✓
 • Snestorm {‹i›}\ved/ Kysten
 • Høst i Aasgaardstrand
 • Snebillede (Mand med Kjælke)
 • Smørblomster i Sol
 • En kone går nedover
 • En Fjeldvei –
 • Pige ved Æbletræet
 • Snebillede fra Kragerø
 • Tæringssanatorium
 • Nysne i Kragerø
 • {5}\4/ { … }\d/ekorations Udkast
 • Thiis
 • Tigger

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 1r
 • Den gamle Konge
  og den unge Page
 • Vaararbeide i Skjærgaarden
 • En Murer og en Mekaniker
 • Morderen
 • Tidlig Vaar i Aasgaardstrand
 • Strandbillede i Aasgaardsstrand
 • Afgjørelsen
 • Skolebørn på Hjem … veien
 • ✓ Alfarino ophugges (No 2)
 • Nat i Skjærg{g}\å/rden
 • ✓ Studie af en Gammel Mand
 • Vår (Barnevognen)
 • En Hændelse
 • gammel kone nedover
 • Klipperne

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 1v

    2000
 • {1}\2/ store Havebilleder
 • 2 〃
 • 10 Fries fra Aasgaardstrand
 • Arbeidere
 • Moderen fra Thüringerwd
 • De to Gamle
 • { … }\S/ommernat Aasgaardstrand
 • BadNøgen Mand i Bassen
 • Nøgne Småpiger

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 2r
 • 17) Begravelse
 • 18 {Aas}Hus og Vildvin
 • 19) {Kli}\Re/gn ved Kysten
 • 20) Under Træet

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 2v

    1007
 • 1–8 Gran og Furubilleder
  Elgersburg, Børn, Udover
  Fjorden
 • 9 Melancholi
 • 10 Henriksen
 • 11 Kollmann
 • 11 Inferno
 • 12 Aftensol utover Fjorden
 • 13 Strandbillede (Badende Mænd)
 • 14 St Hans Nat
 • 15 Syfilis (lidet)
 • 16 Selvportrætt Rødt

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 3v

    Prof. Jan Kotera
Arkitekt
Manes

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 4v

som Billede og Dekoration
– men det første har
mer af de{n}\t/ kalde Pust
– Klangen – og Pathosen
(om end { … }\e/n smule tom)
som Historien skal
have

    Billedet Alma Mater
bør gjøres meget
fyldigere – frodigere

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 5v

    Billedet i Berlin
kan bebreides noget
Puppeagti –
Men er det mod Ideen?

    Historien er noget dødt
gjengangeragtig – uten
Liv – uten virkeli Liv
– uten indre ‹Beg›
Blodsaarer og Ben –
– Det er blot Klanger
og det ydre tilbage –
– Det sidste Udtkast
er virkeligøren og på
en Maate bedre

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 110v

ses de bevægede Linier
Livet at udfolde sig
mest – at sprænge {L}\de/ to
Hovedlinier –

    I {d … }\Gr/ansko Naaleskoven
sees mest i den levende
Natur {de}\H/ovedlinierne
den lodrette og den
vertikale –

    Grenerne danner her
de sprængende bevægede
Linier – som opadstræbende
gothiske Skraalinier –

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 111v

    Om Stil

    Der gives i Naturen
to faste givne Linier
– to  … Hovedlin{j}\i/er –
Den horisontale – Hvilelinien
og {r}\l/odrette – Tyngdlinien –
– Om disse       bevæger sig
de levende Linier – de
sprængende Linier Livet –

    – {D}\I/ den Antikke Kunst
er der to Natur-li
faste Hovedlinier –
de hers mest herskende –

    – { … }\I/ Michelanchelos Stil

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 112v

    1009
 • Syphilis
 • Den druknede
 • ‹D›\T/o ved Træet
 • Kleopatra og Antonius

    11\0/0\1/0
 • {D}\T/o kvindelige Akter
 • Kys ved Stranden

    13 Kasser

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 113r

    1006 – 11 Billeder
 • Ravensberg
 • Trøst
 • Selvportrait (i Restaurant)
 • Grædende Kvinde
 • Køsen, Åen
 • Badende Gutter
 • Kys i Tusmørket
 • Kvindeli akt
  rød Baggrund
 • Gammel Fisker
  gul Baggrund

    1003

    Faa Billeder

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 113v

    1013 11 Billeder
 • Sigurd Slembe
 • Søsterne Meizsner
 • På Sofaen
 • Taarbæk
 • ModelUng Pi{ … }\k/e i Haven
 • Kys (Nizza)
 • {G}\M/andfolkgruppe i Taage
 • Sommernat i Aasgaardstrand
 • Eng i Maaneskin
 • Kvindelig aktstudie (Sort Haar
 • Alfarino ophugges

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 114r

    1014 – 14 Billeder

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 114v

    
    Fr‹k› Fanny Krohg
    Schelderupsgd 17

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 115r

    Overdækket Tjeld       Overdækket
    Tegning

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 115v

    Grunde for
 • 1) Ikke trykke Huset
 • 2) Ikke miste Udsigt
 • 3) Ikke generes af Husfolk


    2)
mod Søen taber det
Udsigten ⤓ og Skygge for
Solen –
Mere ugeneret for
{R}\K/jøkkentrafikken

    Over {56}\60/ Malerier

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 116r

    39 { … }\T/egninger

    16 på Gulvet
18 Ovenpå 30 Gravur
1{8}\9/ Billeder Ovenpå

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 116v

    Til Kristiania 218
til Moss 3,23

 

      
Munchmuseet T 157 bl. 119r

    Saks til
Hesten

    Ploug
Panelbord, Bord til
Hylder –

    Stolper

 

      
No-MM_T0157-99-V