Olga Meissner

Fødsels- og dødsår ukjent
Portrettert av Munch.

Relaterte personer