Johan Theodor Henriksen

1855. Dødsår ukjent
Norsk fisker. Pakket og sendte kunstverk for Munch.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Johan Theodor Henriksen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3495.    Brev. Datert [??].12.1906.
« {Vet}Tak {De}for Brevet – Vil De godhedsfuldt sige mig så nøi{ … }agtig De kan hvad De indpakkede for mig og sendte for mig ifjor. Min Kunsthandler i Hamburg synes at ville snyde mig. Det var fle{ … }re Mapper med Tegninger – ikke sandt?»

Brev fra Johan Theodor Henriksen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 354.   Brev. Datert 06.01.1907. Filologisk kommentar: Svarbrev til MM N 3495, skrevet på samme ark
«jeg sente Dem ingen Malerier ifjor Det er s\c/irka 3. Aar siden jeg Pakket nogen ting for Dem o\s/ist Pakket Gustav Eriksen og før ham Pakket Nils Olsen fader til Nilsine jeg har Altsaa talt med Nils. og han siger at han Heller ikke Pakket noget for Dem ifjor. Heller ikke kunde han Huske noget af vad han Pakket \sist/ men det var en forfærdelig Svær Kasse mente han Det er jo ikke godt at Huske heller Det Beste var for den som Pakket at. Tage en Dublikat nota over Altsammen» 

Johan Theodor Henriksen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 4
«Mange Hilsener har vi til Dig fra gamle Kjendte; det stod saa godt til med Præsenterne til Smaapigerne, de vare saa overraske de og taknemmelige, – Forældrede og. Hendriksen er reist til Amerika, han havde det saa vanskeligt her for Ud- komme, Konen bad at vi skulle for- tælle Dig dette, hun var saa taknemmelig for at Du erindrede Datteren. – Gjermundsens Datter bad ogsaa at hilse Dig og takke Dig, – hun har mistet sin Moder. – De 5 Bugges smaapigerne vare saa lykkelige –»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 97v
«10 Fisker (Henriksen