Mathias Gjermundsen

1847. Dødsår ukjent
Norsk. Munchs nabo i Åsgårdstrand.

Les mer

Brev fra Mathias Gjermundsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 178.   Brev. Datert 28.08.1912. 
« Hr. Edv. Munch Hvidsten» 

Mathias Gjermundsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4413.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1903. Se s. 3
«Inger har været hos Gartneren Olsen og skrevet til Gjermund sen om Stiklingerne. – Laura beder at hilse, hun er ved det samme, holder paa med Vævarbeide. – Alt ved det samme her. Inger hilser»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 4
«Mange Hilsener har vi til Dig fra gamle Kjendte; det stod saa godt til med Præsenterne til Smaapigerne, de vare saa overraske de og taknemmelige, – Forældrede og. Hendriksen er reist til Amerika, han havde det saa vanskeligt her for Ud- komme, Konen bad at vi skulle for- tælle Dig dette, hun var saa taknemmelig for at Du erindrede Datteren. – Gjermundsens Datter bad ogsaa at hilse Dig og takke Dig, – hun har mistet sin Moder. – De 5 Bugges smaapigerne vare saa lykkelige –»
Munchmuseet, MM K 4452.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 2
«og skriver, nydeligt Veir, som det forresten har været i hele Sommer, godt Regn- skyl engang iblandt, naar det trængtes. Under dette har Træerne og alt andet voxet stærkt. Stikkelsbærtræerne staar iaar ogsaa friske og grønne, uagtet Bærene har en Flek sygdom, som gjør, at vi ikke tør spise eller sælge. Men saa har Morellerne været deilige, og vi har spist saa. – Idag har Folk omkring travlt med at høste Kirsebær, jeg hører fra Gjermundsens Have saadan Snak. – Der er lidet af disse Bær iaar. –»
Munchmuseet, MM K 4494.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1902. Se s. 1
«Vi fandt det noksaa ri- meligt, at Du \skyndet Dig/drag afsted til Aasgaardstrand, Du havde vel med Dig mange Ting, som skulle indstal- leres, og Du længedes vel ogsaa efter at komme i Ro. – Nu er det vel vak- kert med Blomstring af Frugttræerne; – Gjermundsen (din Nabo) har plantet Frugttrær,»