Brevmottakere

330 brevmottakere er registrert i Edvard Munchs tekster.

  • For en liste over alle personer, klikk her
  • For en liste over avsendere, klikk her

En personomtale kan inneholde fire lister: avsenders brev til Munch, brev fra Munch til avsender, brev til Munch hvor personen er omtalt, brev fra og tekster av Munch hvor personen er omtalt. I tillegg inneholder omtalen en kort biografi, lenker til relaterte personer og institusjoner i det digitale arkivet og til eksterne nettressurser.

I   N   U   
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Halfdan Nobel Roede. Portrettert av Munch. … Les mer
Dansk. Gift med maleren R. R. Junghanns. … Les mer
Norsk. Arbeidet som husholderske og kokke på Skrubben i Kragerø. Fulgte også med som husholders … Les mer
Norsk forfatter. Datterdatter av P. A. Munch. … Les mer
Norsk. Hushjelp og modell for Munch. Munch kalte henne “Mossepiken”. Gift med Søren Onsager, se … Les mer
Norsk lege. Bror av Gunnar Heiberg. Han var en nær venn av Hans Jæger og var i mange år forlovet … Les mer
Norsk. Edvard Munchs mormor. Gift med Andreas Bjølstad. … Les mer
M0234.jpg
Norsk. Munchs søster. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
M0272.jpg
Norsk skuespiller. Munch kalte henne også “Ingstad”. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Ansatt som sveiser og altmuligmann på Ekely. … Les mer
M0415.jpg
Tysk. Datter av Carl Steinbart. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Prokurist for Gerresheimer Glashüttenwerke. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Mor til Johanne, som var gift med Edvard Munchs bror Andreas. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Ole Martin Smedsrud. Husfrue ved gården Solhaug der Laura var til forpleining en per … Les mer
Amerikansk. Kunststudent i Berlin 1894–95. Søster av Kate Crawley. … Les mer
Norsk forretningsmann. Samler. … Les mer
Norsk advokat. Drev et skadedyrfirma. … Les mer
Norsk dampskipsfører. Karen og Ingers husvert i Ole Moes vei 2. … Les mer
Norsk. Søster til Henrik, Lucien, Hagbart og Georg Dedichen, som alle var ungdomsvenner av Edvard Mu … Les mer
Dansk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk sangerinne. … Les mer
Norsk maler og grafiker. … Les mer
Norsk skipsreder. Gift med Heddy Astrup 1925. … Les mer
Norsk maler. Sønn av Hans F. Gude. … Les mer
Norsk landskaps- og marinemaler. Han utdannet seg til kobberstikker i København fra 1887-1892. … Les mer
Norsk forfatter og kritiker. … Les mer
No-MM_G0483.jpg
Norsk høyesterettsadvokat. Styremedlem i flere kunst- og kulturforeninger. Portrettert av Munch … Les mer
Norsk forfatter. Gift 1) med godseier Peter Martin Anker 2) med båtbygger Johan A. Anker. … Les mer
Tysk. Datter av forretningsmannen Richard Mengelberg. Portrettert (1894) av Munch . … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Tyrkisk offiser og hærfører. Deltok i den gresk-tyrkiske krig 1897 og sloss mot geriljaen i Mac … Les mer
Dansk. Tilknyttet kunsttidsskriftet "Samleren". For øvrig uidentifisert. … Les mer