Niels Boilesen

Fødsels- og dødsår ukjent
Dansk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Niels Boilesen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1493.   Brev. Datert 07.03.1940. 
«Jeg skal herved høfligst forespørge Dem, om det maa være mig tilladt at sende Dem et Billede jeg er i Besiddelse af, til Eftersyn. Jeg har nemlig den Tan- ke, at det muligt kunde være malt af Dem, i Tiden omkring Aar 1880. Af Signaturen kan kun tydes de fire første Bogstaver, nem- lig E. Mun paa en Bordplade\Stol/, hvopaa der staar en Kurv med Grøntsager. Billedet er et Interi- ør. En Ung Pige med Tørklæde om Hovudet, er ved et Bord be- skaftiget med at gøre Grøntsager i Stand. Paa Bordet staar en»