Nils Hansteen

Nils Severin Lynge Hansteen (1855–1912)
Norsk landskaps- og marinemaler. Han utdannet seg til kobberstikker i København fra 1887-1892.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Nils Hansteen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1723.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sender Kobberpladen imorgen altså Tirsdag med Dampbaaden som gaar fra Aasgaardsstrand kl. 5.»

Nils Hansteen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4537.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1896. Se s. 1
«Nettop i dette Øieblik fik jeg dit Brevkort; – \naar/naar Du tale om at reise om et Par Dage, – saa faaer jeg svare med det samme, skal Brevet naa Dig. Dit Tøi er kommet, det vil sige Sækken – Kufferten har Du antagelig med Dig. Sækken kom fra Vestbanen til ikke liden Forundring – iforgaars; jeg tænkte Du havde fulgt Hansten til Modum, og har ventet Dig hver Dag. – Fra Andreas havde jeg Brev idag, han har havt det koldt, han kommer paa Tirsdag. – Her i Byen have vi havt et behageligt Veir, Omvexling af Sol og Regn, vi have ikke været generet af Varme, snarere kjølig. – Vi forespørge os i Filtvedt efter Logi, der skal det vere biliigt og der skal det ikke være vanskeligt at faa noget. Først i næste Uge skal vi faa»