Ulf Spiro

Fødsels- og dødsår ukjent
Dansk. Tilknyttet kunsttidsskriftet "Samleren". For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ulf Spiro

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 688.    Brevutkast. Datert [??].01.1933.
«Jeg har modtaget Deres brev med forespørgsel om utlån af gravurer til en udstilling i Samlerens udstillingslokaler.»

Brev fra Ulf Spiro til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4067.   Brev. Datert 03.01.1933.