I. Möschl

Fødsels- og dødsår ukjent
For øvrig uidentifisert.

Brev fra I. Möschl til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1949.   Brev. Datert 20.07.1900. 
« Mr. Edward Munch Hotel Motta Airolo»