Nicolay Mangor

Nicolay Juell Mangor Født 1845. Dødsår ukjent
Norsk dampskipsfører. Karen og Ingers husvert i Ole Moes vei 2.

Les mer

Nicolay Mangor er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch. Datert 11.06.1928. Se s. 3
«Kaptein Mangor har vært i kirke idag til stor forbauselse for folk som trodde aldrig de skulde se ham mere. En enestaaende kraft.»
Munchmuseet, MM K 4864.   Brev fra Inger Munch. Datert 21.11.1928. Se s. 2
«let og ledig i mine fingre, efter at jeg i over 2 aar har fundet paa av mig selv at gymnastisere med hvert enkelt fingerled og med haandledet. Hadde jeg kjendt til dette før, hadde jeg spart mig den forfærdelige kamp for teknikken jeg har hat, som har kostet mig saan lidelse i hele min ungdom. Ingen kjendte til den slags øvelse i den tiden. Frk. Goplen, min lærerinde sa at det var merkværdig hvordan min musikalske sans overvandt den legemlige skavank; men det gik paa bekostning av helbreden. Jeg har arvet denne benstivhet fra papa. Han var saa bange for ulykkestilfælder, fordi han var saa lite hændig i fingrene. Nu ser jeg at der averteres fra Gøteborg musikskole\hvor/, der begyndes gymnastiske øvelser med elevene før spil paa piano. Nu er det altsaa heldigt for mig at ha husarbeide ved siden av. Hvis jeg skulde bli bedt ut i selskap for musikkens skyld, vilde det bli svært anstrengende. Ragna Goplen sa til mig at jeg var anlagt til at spille paa konserter. Bensystemet var iveien. Nu morer det mig at ha til tilhørere kapt. Manger og tante, som begge forstaar sig paa musik. Naar noen kommer til os er det morsomt at spille for dem.»
Munchmuseet, MM K 4870.   Brev fra Inger Munch. Datert 22.11.1929. Se s. 1
«Jeg kunde ikke dy mig for at ta noen fosser efter flommen. Fossen som kapt. Mangor sier ligner en skypumpe, er fra Nedre Fos. Fossen med grenen fra Sagene. Saa er det Brekke fos med hesten som kjører planker fra Brekke sag til Kjelsaas st. Toget gaar fykende langsmed Akerselvens første begyndelse. Bildet av mig og barna har betjenten i Nordstrands bokhandel tat. Den nærmeste pike er datter av Augusta Sindings søn, ingeniør Gade. Nu har jeg»
Munchmuseet, MM K 4870.   Brev fra Inger Munch. Datert 22.11.1929. Se s. 2
«bedt søster Bergine paa Lovisenberg at skaffe os en dame til hushjelp. Nu tør jeg ikke være alene. Mangors datter er reist. Her i huset er der saa meget som er skakt og daarligt. Fruen gik hver dag og uroet arbeiderne, da byggingen foregik. Hun kjøpte alt inventar selv, for at faa det billigt, og tænkte ikke paa det lange løp, som hun selv sier. Heldigvis er nu deres spisestuovn kastet ut som ubruke- lig. Der sies at der er et under der ikke blev ildebrand av den. Saa var veranda døren saa skjæv i laasen, den sat like ind paa væggen, saa da jeg skulde forsøke at laase, blev jeg skadet i venstre pekefinger.»
Munchmuseet, MM N 1139.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929. Se s. 1
« Tak for det nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler til jer og kaptein Mangård med «Godt nytår». Har svært meget at stå i takkebreve for gratulationer og e{n}t forfærdeli mas med skatteberegning – Så blir der stor grafisk udstilling af af mine ting i Stockholm i Nationalmussæet – Jeg får besøg af en musæumsmand \om/ nogle dage og får meget at gjøre både med ham og med at udta gravurer –»
Munchmuseet, MM N 1411.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929. Se s. 1
« Tak for dit nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler – Den ene til Kaptain Mangård med «{g}Godt nytår». Har for i denne tid værst sjau – Det er den skrækkelige skatte- beregning og alle svarbreve på gratulationer – Så åbnes en stor grafisk udstilling i mussæet i Stockholm om 10 dage. Jeg må t{ … }a alt ut og jeg får besøg av en mussæums- mand imorgen – han { … }blir her»