Inga Stærk

(1860–1943)
Norsk. Arbeidet som husholderske og kokke på Skrubben i Kragerø. Fulgte også med som husholderske når Munch oppholdt seg på Nedre Ramme i Hvitsten.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Inga Stærk

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2033.    Brevutkast. Datert 1910–1912.
«»

Inga Stærk er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 915.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 12.09.1909. Se s. 2
«Her ser Du gaden jeg bor i, styg og trist som alt i Christiania. Hils kjendte. Først og fremst Inga, saa Ellef, Skjæreungen og andre.»
Munchmuseet, MM K 916.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909. Se s. 1
«Hvordan staar det ellers til paa Skrubben. Hils Inga Stærk mange gange fra mig.»
Munchmuseet, MM K 923.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.02.1911. Se s. 1
« Hils ædlingen Roede, den tapre Gjerløff, den gode skafferske Inga fra Varteig og vær selv hjærtelig hilset fra»
Munchmuseet, MM K 925.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 21.12.1911. Se s. 1
«
Mange hilsener til Inga Stærk og Stina Kraft og julegjæsterne. Masse hilsener fra»
Munchmuseet, MM N 2875.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 22.7.1909. Se s. 2
«
– Kragerø og Ing{ … }a hilser – Gierløff osså –»
Munchmuseet, MM N 2876.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.9.1909. Se s. 1
«Inga bereder Mad med Andagt – Haven sprækker af {B}Plommer – og Æbler – Jeg maler og trives ganske godt – men reiser»
Munchmuseet, MM N 2877.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.11.1909. Se s. 2
«– Her går alt fredeligt – {st}Inga Sterka laver Gudemad – Eilif hugger Ved og de Skjønne sender sine funklende Øine ud i Gaden fra sine Forskansninger ved Disken –»
Munchmuseet, MM N 2884.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.1.1912. Se bl. 1r
« Jeg har været i en lang Periode af Blækskræk – rent umulig til Skrivning så jeg har forsømt at give Dig Underretning fra Krigsskuepladsen – Man samler ind til Indkjøb af Dekorationerne – Jeg tror dog næppe man faar drevet mer op end 15000 Kr – Nordan var slukøret da jeg traf ham – Han havde stemt forat være med os andre – Jeg lever på Skrubben hvor jeg liker mig best – Kristiania- fjorden er ikke helt for mig – Jeg har en annen Husholderske Inga er hos Juel – Jeg { … }var nylig { … }hos Roedes – hvor mine Billeder hænger udmærket –»