Ellef Larssen

Født 1827. Dødsår ukjent
Norsk tidligere verftsarbeider. Satt modell sammen med Børre Eriksen for maleriet “De to gamle”, malt på Skrubben i 1910.

Ellef Larssen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 915.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 12.09.1909. Se s. 2
«Her ser Du gaden jeg bor i, styg og trist som alt i Christiania. Hils kjendte. Først og fremst Inga, saa Ellef, Skjæreungen og andre.»
Munchmuseet, MM N 2877.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1.11.1909. Se s. 2
«– Her går alt fredeligt – {st}Inga Sterka laver Gudemad – Eilif hugger Ved og de Skjønne sender sine funklende Øine ud i Gaden fra sine Forskansninger ved Disken –»