Halfdan Roede

Halfdan Nobel Roede (1877–1963)
Norsk filmregissør, kinodirektør, pianist og komponist. Bror av dr. Niels Roede. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

  • Wikipedia.no (http://no.wikipedia.org/wiki/Halfdan_Nobel_Roede)

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Halfdan Roede

I det digitale arkivet finnes det 12 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2006.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg vilde foreslå{ … }t at Du skulde prøve at sælge for mig en Colection grafik Jeg trænger at supplere lidt min intækt iår – Jeg kunde nok altid greiet mig ennu et par år men skattevæsenet vil ha salg – når de vanlige udgifter skal fradrages intækterne –»
Munchmuseet, MM N 2010.    Brevutkast. Datert 1924.
«Jeg begynner at tvile på at vi faar ordnet den omtalte Konferance i Anledning eventuelt Kjøb af Billeder – Jeg blev så totalt ruineret i Kristiania ikke ved selve Arangementet med Udstillingen – men på Grund af de mange Mennesker jeg blev nødt at snakke med – Det og i det hele taget Foretninger er helt dræpende for mig»
Munchmuseet, MM N 2013.    Brevutkast. Ikke datert.
«Mine Billeder pakkes ind i disse Dage – skal vi snakke lidt om de forskjellige Forslag så skal jeg naturligvis lige- overfor e{ … }n så udmærket Kunstmæcen strække mig langt – især da jeg trænger Penger til mine mange Huskjøb»
Munchmuseet, MM N 2016.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg tror det er best ikke at tilkalde mig når Du er sammen med din charmante frue – Vore nervecentrer reagerer vist mot hverandre og der danner sig komplexer –»
I privat eie, PN 872.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 873.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 874.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 875.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 876.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 877.    Brev. Datert 22.4.1922. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 878.    Brev. Datert 6.2.1935. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 879.    Brev. Datert 30.12.1943. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Halfdan Roede til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 952.   Brev. Datert 30.09.1910.  
Munchmuseet, MM K 953.   Brev. Datert 03.11.1910.  
Munchmuseet, MM K 956.   Brev. Datert 08.10.1934.  

Halfdan Roede er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 918.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 22.02.1910. Se s. 2
«Som Du ser er jeg paa reise, en reise hvis formaal har været at erhverve en Gauguin for Roede.»
Munchmuseet, MM K 923.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.02.1911. Se s. 1
« Hils ædlingen Roede, den tapre Gjerløff, den gode skafferske Inga fra Varteig og vær selv hjærtelig hilset fra»
Munchmuseet, MM K 1154.   Brev fra Ragna Thiis. Datert 31.10.1922. Se s. 2
«som jeg først trodde. Men nu kan hun da i alfald faa en god tid her i byen sammen med gode venner. Halfdan og Ida Roede har invitert hende som gjest nogle dage til at begynde med. Hun er svært taknemlig for altsammen.»
Munchmuseet, MM K 3718.   Brev fra Friedrich Schreiber-Weigand, Städtische Kunstsammlung zu Chemnitz Museum. Datert 12.06.1928. Se s. 1
«kurze Zeit vor der Erwerbung des „Krankens Mädchens” für die Dre\s/dner Galerie kaufte ich durch Vermittlung der Galerie Arnold Ihr Gemälde „Zwei Menschen” aus dem ehemaligen Besitz von Nobel Roede.»
Munchmuseet, MM N 1948.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913. Se s. 2
«{J}Så { … }ærgrer det mig altid at Reimers skal sidde med det Billedet – Det er Reimers som {er}har været gift med Cally MonradJappe N{ie}ilsseneller Telefon T. Holmboe eller Halfdan Rode ved det forøvrigt – Ihvertfald sikkert Jappe Nilssen»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 2r
« Hjertelig Tak for de mange Seiersbulletiner – og for de Salg Du har fået istand – Hils mange Gang Roede og det glæder mig meget at { … }have mine Billeder hos ham –»
Munchmuseet, MM N 2878.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.11.1909. Se s. 1
« Tak for Brevet – og Tak Hr Rode så meget for Hilsenen –»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909. Se s. 3
«prate om mangt og meget som blot vi Slægtninge forstaar – Jeg har havt godt \af/ denne lange Ensomhed og Ro – det er vel hva jeg har trængt – Ennu et Aar i slig {r}Ro vil gjøre godt – Jeg skal strax ta frem Rodes Radering og til Kajanus – Vil Du få vide hvilke Gravurer Kajanus har eller hva han mest ønsker – { … }Jeg vil jo give ham en Del til da han har kjøbt så meget unge Mand –»
Munchmuseet, MM N 2883.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.3.1911. Se bl. 1r
«Rode tjener mærkelige Penger ved sin Kinomatograf»
Munchmuseet, MM N 2886.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 22.10.1912. Se bl. 2r
«Rode talte om at sende Vinterbilledet i Amerika – Det kan ikke sendes did – Jeg synes at han nu efter et Aar må betale Billederne – Jeg har jo kunnet sælge Billedet mange Gange p baade det og Gierløff i mellemtiden –»
Munchmuseet, MM N 2887.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 16.11.1912. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne tale med Roedes Billedkjøb og så be Dig om at hjælpe mig med at ordne et Par Gravurer»
Munchmuseet, MM N 2923.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1922. Se s. 1
«af Halfdan Rode»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 11v
«Gravürer Roede Halfdan Billede Onsager Tannum Tannum Hauf – Hauf –»
Munchmuseet, MM T 2735.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1936. Se
«Roede»