Munchmuseet, MM N 2815

MM N 2815, Munchmuseet. Datert 20.11.1904. Blandet (brev, varia).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2815 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd 1

    Kristiania

 

Munchmuseet N 2815 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2815, s. 1

    
    Kjære Ludvig!


    Det er bedst at la
Sendingen gå – Til
Bruno Cass{ … }irer Portrætterne
altså
. Assurance
15,000 Kr pr. Jernbane
og  …  Fraktgods –


    Kunstvereinigung «Manes»
Assurance 40,000 Kr.
ligeledes pr. Jernbane
Betales af vedkommende
modtagere

 

Munchmuseet N 2815, s. 2

    Vil Du be Gjerløff snakke
til Worm Müller at
jeg får Avisudklippene
fr{ … }a Kjøbenhavn.

    På Grand eller
en anden Cafe har
jeg efterglemt mit
Fotografiapparat
Vil Du få tag i det –
– Jeg skal senere skrive
hvor det skal sendes

    Hjertelig Tak til Dig
og Gjerløff for al

 

Munchmuseet N 2815, s. 3

Hjælp – Jeg skal sende
Dig og Gjerløff – {T}nye
Raderinger –

    Thiis skal have
Maleriet Birkestammen
og det kan sendes ham

    
    Mange Hilsener og
på snarlig Gjensyn

    Din hengivne E Munch

Aasgaardstrand 20-11-04

 

Munchmuseet N 2815 bl. 4r
    Til Prag:
    Kunstlervereinigung
    Manes
    Spolek Manes vpraze    
    Til Paul Cassirer Kunstsalon
    Victoriastrasse
    Berlin

    Alle Udgifter med
Indpakning overføres på