Munchmuseet, MM N 354

MM N 354, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 354, s. 1

 … 

    Fra 1902 da jeg  …  våren
da jeg reiste jeg atter til Tydskland
forat slå mig ned der
leiet atelier i Lützowstrazs Kommentare
og åbnet udstilling hos
Cassirer og fyldte forhallen
til Berlinerses{ … }sesionen med
min livsfris –

    Da begyndte Tyskerne
for alvor at ta sig af
mig – Albert Kollmann
inførte mi bragte mig
sammen med Dr Linde
i Lübeck som kjøbte et
billede af mig og bestilte
indbød mig til Lübeck
om vi til høsten

 

Munchmuseet N 354, s. 2

    Jeg reiste sommeren til
Aasgaardstrand og va kom
derfra til Lübeck med
to fin …  mellemfinger og sener
på venstre hånd knuste
af et skud –

    Der var overfald af Ditten
og så tilsidst det { … }farlige
renkespil – sammen  … 
af mine venner og fiender –
D Derefter fulgte hvert
år med  …  1905 i hjemlannet overfald
og jeg kom blødene fra
legeme og sjæl tilbage til
Tysk mine venner i Tyskland

    En styrmands finger

 

Munchmuseet N 354, s. 4

han så sit land så
led han skibrud ved
hjemmets strand står de
i Macbeth Kommentar

    I sandhed hexerne
var efter mig i Norge –

    Den I 1905 brugte man
i Aasgaardstrand unionstri
det spændte forhold { … }efter
unionsopløsningen til at
komme mig tillivs

    Der agiteredes med lø … 
gemene løgne – Jeg mærket
skumlernes snigøine overalt
Tilslut direkte overfald og
jeg kastet Karsten ud og
rundpryglede ham og men
lå med knust venstre hånd

 

Munchmuseet N 354, s. 5

    Jeg var i Marts kommet
fra Ty Hamburg – men
s …  efter de hårde  … år
år øgende nervesygdom
kom til udbrug i Hamburg
i slutten af A Februar

    Det blodige Det blodige
overfald og slag med
jernring i øiet havde
bragt mig halucinationer
som jeg ikke før havde havt

    Efter 3 voldsomme
anfald af hallucinationer
Giebrieds hotel i hamburg
fandt jeg at måtte forlate

 

Munchmuseet N 354, s. 6

Tyskl{ … }and for en tid for
ikke at bli indlagt på
nervesanatorium –

    Jeg kom til Norge
unionsopløsningen kom og
der blev intet sanatorium
‹i› Aasgaardstrand h{ … }vor
en giftig intrigant Oslo familie med
{ … }døtre slo havde slog sig
ned i mi{t}n lille stue –
Dertil Karsten og drukkenbolten
Worm Müller – Alle levede
på mine få penger – Der blev
udsat gemene rygter og direkte overfald
der endte med

    Jeg  …  kunde ikke
bli i Aasgaardstrand og
måtte søge nyt opholdssted

    Hovedsageli skrev a agitationerne
sig fra { … }en bestemt familie – Et noget
‹ubehøvlet› optræden af mig (jeg var jo syg)
skulde hævnes gamle fiender skulde hævne sig

    Karsten  …  skulde være ‹{ … }den› skulde bruges – Han
hånte mig og jeg kastet ham ut – Han gjennempryglet jeg  …  hånd

 

Munchmuseet N 354, s. 7
      
Munchmuseet N 354, s. 8

Imidlertid hav måtte jeg
tjene penger – Jeg havde
i 7 måneder ikke kunnet
se mine s ordne med
mine sager i Tyskland –
Jeg havde der alle mine
billeder og mit hjem –
Jeg Da jeg fik b en
bestillin{g}g fra Weimar
og reiste så forat udføre
dette og ordne med vigtige
sager angående mine malerier

    – Det var ‹sommer› –
{ … }Ingen trodde på krig
når det først var blit
 …  handlinger –

    Krigen ventet man efter
1907

 

Munchmuseet N 354, s. 9

    Hvis noen er så gemene
at tro jeg rømte for krigens
skyld så kunde de vel
forstå at jeg ikke vilde la
min 80 årige tante og
mine søstre være alene

    Jeg var gjæst fra 1902 – til 1905 og til klinikopholdet hos graf
{C}Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche
i Weimar og Dr Linde i Lübeck – De øvrige venner
de yp{e}perste og spidsene af
Tysklands kultur var
jeg alle nær i disse { … }4 år
da de så mig på nært
hold i Tyskland og så
mig blødende vende tilbage
fra Norge

 

Munchmuseet N 354, s. 10

    Det var Schiefler, Dr  … 
Hamburg – Dr Linde
i Lübeck – Dr Rathenau
Berlin – Albert Kollmann
Dr Heckel Jena
De kunde følge alle
faser i dette spil
om mit liv og nu
min kunst    Dette gemene
rænkespil af hexe og
små fiender

    Tror noen at disse
vilde hat med en
gemen rømling at gjøre

    Tror man  …  at staten Lübeck der vilde
ordnet e{n}t værelse Mussæet
for mine billeder og opga opkaldt
efter mig en gade Edvard Munchs gade

 

Munchmuseet N 354, s. 11
      
Munchmuseet N 354, s. 13

    Det var i 1905 altså
da jeg kom j hjem efter
alvorlige anfald og halusi{ … }nationer
D{et}e ondartede anfald havde jeg
ikke havt før og var naturligvis
følg af det blodige overfald af
Haukland med knytneveslag
i mit høire øie (Det har vel osså
været b en af grundene til at
mit høire øie som fik kongestioner
{ … }så jeg mistet brugen til maling)

    In Jeg f mærker uten at
jeg anet noget at i dette bevægede
år var { … }pludselig en forfølgelse
sat igang mot mig – Det var
en t noen dage efter at jeg havde
været ubehersket mot en  …  dame
der v i hendes mange kurtisaner
nærværelse – En Hun havde forresten godt
fortjent det

 

Munchmuseet N 354, s. 14

    Jeg ha n mærket ‹mer› denne
 …   …  af skumlerier og { … }ondsindet-
hed – Det endte med at
jeg en nat i nærvær af Drukken-
bolten Worm Müller blev overfaldt
af Karsten med ukvæmsord
og trudsler med en vinflaske mot
mit hode – Jeg kaster den
digre mand ut med min
ene uskadede hånd – { … }Prygler
ham til blods – Selv  …  var jeg
falden med min ene hånd
den {s}dårlige var knust

    ‹Senere› bel blev jeg over{ … }faldt
af den drukkenbolten Worm-Müller
med kniv mens damen sidder
og fryder sig i et vindu –
Drukkenbolten blev sat ‹e{ … }t› nøgle-
knippe – f mot hode og han
troet det var en re revolver