Macbeth

Tragedie (1605-1606) av William Shakespeare.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2098, bl. 1r
MM N 354, s. 4
MM N 3011, bl. 2v