Munchmuseet, MM K 4496

MM K 4496, Munchmuseet. Datert 27.12.1902. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
3de Juledag d. 1902.    Kjære Edvard


    Mange Tak for Kortet og
Lykønskningene, som vi fik
igaar, og mange gode Øn-
sker sendes Dig tilbage for
det kommende Aar. –

    – Jeg holdt paa at skrive
til Dig Julaften, – for da
vare mine Tanker og Ingers
med hos Dig, – vi holdt
os hjemme, – det blev alt
for besværligt at drage bort.

    – Det var saa morsomt,
ja meget mere – at see af

 

      

Intelligensen at der udgives \snart/ et
Værk om Dig af Dr Max Linde med
kostbart Udstyr med Billeder. –

    – –Vi havde nok hørt noget om
det før, da Inger havde truffet
Adv. Nørregaard paa Gaden, og han
talte noget om det. –

    Inger var sammen med Ludvig hos
Tante Jette og han synes det var
saa overordenligt prægtigt for Dig. –
– O, ja du skal da blive tilkomne
alle disse X. – Nu nylig stod
der i en Kritik over Blomqvist Udstilling
over forskjellige Kunstnere, – jeg troer det
var en Juleudstilling – en hel Del
Ros over en ung begavet Kunstner
der valgte den «slagne Landevei.» –
X under. Det var i Aftenposten. –

 

      

    Du tænker at komme tidligere
hjem end sædvanlig, det var
hyggelig, det. Du faaer see til
at stelle lidt paa Huset og
faa Tættet under Kjelderen.
Det maatte være godt at faa
en ny Kakkelovn (en hiden Magazinovn)
i Stuen. – Det er saa godt
at Du har dette lille Hus. –
V. Ditten averterer «monteret Hus
tilsalgs i Aasgaardstrand» –
– Jeg skal fryde mig, naar
han er kommen afsted. –
– Inger fulgte Laura omkring
lille Julaften i Butikker, hun havde
samlet sig endel Penge, som
hun kjøbte op i Bøger, hun
var da saa oplivet, fik
nogen Underholdning i Julen,
og saa fik vi med hende

 

      

mange Ting. Hun fik Boghylde og
den var hun saa glad i, saa
hun sagde, det var ordentlig hjemligt
for hende. – Vi kjøbte en pen Bog om
Skreftsrud fra Dig, og den likte
hun saa godt, – med mange Billeder.

    – Nu er Du da snart inde i
en Udstilling igjen, – det er vel
svort Arbeide og megen Uro, –
men saa har Du jo meget igjen,
ja jeg Ønsker Dig da rigtig tillyk
ke med denne. –

    – I flere Dage har vi havt
en sver Storm, –intet Juleføre.
Vi har faaet sendt fra Konst. Flood
hans sidste Bog fra Skjærgaardens Saga,
det var jo snilt af ham. – derfor
er faaer vi læse den i Fordragelighet.
Nu faaer jeg slutte
  med Hilsen
fra Inger
 Din K Bjølstad