Munchmuseet, MM K 4430

MM K 4430, Munchmuseet. Datert 27.04.1894. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
27de April.    Kjære Edvard!


    Jeg takker Dig for Pengene,
gid Du bare ikke sætter
Dig selv i Forlegenheder, jeg
er ofte saa bange derfor. –
I Søndags var Ludvig Grøn
vold
herude med sin Moder
og Tante Jette; – han havde
været sammen med Dig, –
fortalte han. Andreas var
her ogsaa, Mathilde Myhre
kom om Formiddagen og
blev til Middag, derefter
Oline, – saa det var folk
somt den Dag. –

 

      

    Mathilde vilde have Inger til
at spille firehændig med hende
paa en Aftenunderholdning paa
Torsdag. – Forresten seer dette
vanskeligt ud nu, da Mathildes
Broder \Christian/ igaar blev opperert for
Bughindebetændelse, og det seer
er vanskeligt om han staaer
det over, efterat han har lagt
for denne Sygdom i fire Maaneder,
og er temmelig medtaget. –
Dette er efter en let Influ
enza. – –

    – Andreas var her igaar,
han hører ikke noget til
Posterne, han søger, og derfor
blier det vel dermed, at han
tager Vikariatet for Dr. Grønstad
det er noksaa lidet at tjene
– han har liden Lyst ogsaa

 

      

og ud maa han vel tilslut
alligevel. – Det er en ren Magt. –
Du kan tro, vi har havt
det noksaa leit med hans
Sager, – og vanskeligt er dette
med Johanne og. – Det var
jo rent forsæt, at han skulde
løbe saa i det. – Nei nu
faaer jeg vel slutte. Inger
og Laura hilser

    
    Din hengivne
Karen Bjølstad