Munchmuseet, MM K 4419

MM K 4419, Munchmuseet. Datert [??].[??].1892. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mandag morgen    Kjære Edvard!


    Da jeg i Lørdags havde sendt
Bancobrevet, var jeg bange
for at have skrevet ufuld
stændig Adresse. Men nu
forstaaer jeg, at det ei var
saa farligt, – naar Du
i Berlin er bleven saadan
kjendt Personlighed. –

    Aftenposten fryder sig over
at have faaet Vand paa
sin Mølle og kommer natur
ligvis til at male i det
længste. – Men ingen

 

      

Seier uden Kamp; det faer
ikke hjælpe, om end Udstillingen
lukkes. – Jeg bare tænker
paa Helsen din, al denne
Spænding er ikke bra, –
og Pengeforlegenhed heller
ikke. –      Det er saa
smaa Summer vi kan skaffe
op, – disse 30K ere altsaa
– Bonjourens Gebyr Salg. – –
– Al denne Opstok eller
Oprør, som Verdens Gang kalder
det, – kan vist virker godt
tilslut for Dig alligevel, –
det har jo altid før havt
god Udgang, – naar Folk
har brugt sig mest –

    – Høst har bedt om
din Adresse, som han har
faaet, – nu skal jeg

 

      

snart opsøge Hjelms Adresse.
    Eftermiddag
Inger har været i Byen
idag, hun traf paa Gaden
Kristian Krog, – han synes Du
havde gjort glimrende Lykke
ønskede sig i dit Sted, han
synes det er var storartet af
en ung Kunstner at faa
Millionbyen paa Benene. –
– Han skulde skrive \om Dig/, men
Tiden er saa optaget for ham,
saa det er usikkert, om han
kan faa gjort det. –

    Her sender jeg Dig Udklip
af Verdens Gang – Du har
kanske læst det? –
tænk Du bliver ligned med
«Besnard» – Ludvig, der
med sin bleg lange Ven

 

      

havde mødt Inger paa Gaden,
var \og/ begeistret over din Lykke. –
Vi faaer vel snart høre
fra Dig.
  Din hengivne
K Bjølstad

    I. og A. hilser