Munchmuseet, MM K 4419

MM K 4419, Munchmuseet. Datert [??].[??].1892. Brev fra Karen Bjølstad.