Munchmuseet, MM K 1144

MM K 1144, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edv. Munch


    Jeg ved ikke, om dette brev vil træffe
dig, da jeg ingen sikker adresse har.
Derfor må du være så snil først at svare
på et  …  brevkort, at brevet er kommet
frem.

    Når jeg det får, skal jeg sende
dig to nye hefter af min kunst-
historie, som er udkommet.

    Du har vel fåt min forrige
sending? Vil du forresten være så
snil at si mig om du har fåt 2dre
ark 1ste hefte (om de franske malere)

 

      

    Men det som er hovedsagen \idag,/ er
ikke dette – men dig selv i min
bog
.

    Jeg har nu sendt texten, som handler
om dig, til trykning og kan vente
korrektur kanske allerede imorgen.
Det er derfor i sidste liten, at jeg hen-
vender mig til dig angående billedstof.
Vær derfor inderlig snil at svare
mig straks på det, jeg her spør om
og ber dig om:

     …   …  Kan du i det hele tat skaffe mig
tillåns, gratis (eller så billigt, at det kan
lønne sig) klicheer af følgende billeder?

    Af «Kunst u. Künstler» (Jahrg. II,
Heft XII. pag. 490-491)

 

      

    [Disse to clicheer i Essweins
bog er for dårlige – de kan ikke bruges]

    Derimod vil jeg gjerne ha af Essweins
bog følgende:
 • 1) Im Caffé-Haus
 • 2) Stormen
 • 3) Raderingen «Kys»
 • 4) Den syge piges hode (lithografi)
 • 5) Din søsters portræt

    Af Max Lindes bog vilde jeg gjerne ha
 • 1) mandshodet som danner slutvignet.

    Af dig selv vilde jeg gjerne ha
 • 1) Et lithografi \eller radering/ (tror jeg) med to
  hoder, en mand og en kvinde, som
  mødes under et træ – så vidt jeg husker
  – jeg har set det hos Nørregård en gang.
  Det står ikke ganske tydeligt for mig.

 

      
 • 2) Obstfelders portræt \(helst det som
  Nørregård har)
  /
 • 3) Strindbergs portræt
 • 4) Den syge piges hode (lithografi).

    Du synes vel jeg er rædsom til at for-
lange. Men jeg må ha artikelen om
dig rigelig ilustrert illustreret.

    Dit selvportræt skal indlede
2den del (foran tittelbladet) som Dahls
portræt indledet 1ste del og Vigelands
«Abel» indleder 3die del.

    Afsnittet om dig tar jeg ud af den
historiske sammenheng og sætter det
tilslut – det blir det sidste som
trykkes af mit værk – når jeg
har fåt dig «i pressen» er jeg færdig
– efter 5 års arbeide! – og skal da
drikke mig en pen rus!

 

      

    Dit album med billeder skal jeg sende
for dig når bogen er trykt – altså om en måned.

    Men så er det det – af biografi
har jeg ingen ting.

    Fortæl lidt fra din barndom og studieår.
Når malte du på Krohgs atelier?
Har du malt med Heyerdahl?
Når var du første gang i Paris?
Var ikke\du ikke på/Bonnats atelier en tid? og
hvorlænge?
Fra hvilket år er
Det syge barn?
«Vår» i Galleriet?
Hans Jæger?
Dit selvportræt?
Måneskin (hos Nørregård)?
Maurers billede?
Mand og kvinde ved stranden?
Jalousi?
Din søsters portræt i Galleriet
do. hos Hammer
Billedet fra som Sandberg eiet?
Tittel på dette?

 

      

    Når begyndte du at radere?
Strindberg portr. år?
Obstfelder år?
Raderingen med træet?
Stjernehimlen (hos Nansen)?
Franskmanden år?
Schlittgen år?
Raderingen «Kys»?
Madonna billedet hos Schou
〃 〃 lithografi år?
Syge barns hode, lithografi år?
Store selvportræt, enface, litho-
grafi år?


    Når 1ste gang til Berlin?
Årene for dine udstillinger ved jeg.
Når 2den gang i Paris?
Hvor bor du nu.
Når første gang i Aasgård-
strand?

 

      

    Hvormeget af dette mon du vil
kunne svare mig på?

    Min afhandling om dig i «Ord og
Bild»
har ligget færdig i sats nu
i 1½ år. De tør ikke trykke den
af frygt for krig mellem nationerne!
Men de bebuder den stadig.
Nu må bogen komme først.
Den skal være færdig om 1 måned.

    Jeg sender dig en prøve på billed-
fordelingen i st afsnittet om dig.
Denne må du sende mig tilbage
igjen, da forlæggeren har brug for
den under trykningen.

    Jeg vilde gjerne udgi en afhandling
om dig i Tyskland, hvis jeg havde
en forlægger.

 

      

    Vær nu snil og hjælp mig med
alt dette, kjære Munch og
gjør det straks. Kjære gjør endelig
det! Ellers må afsnittet om
dig gå i trykken ufuldstændigt
og kortfattet som det nu er og bare
med nogle få billeder, og det er hver-
ken du eller jeg tjent med

    Nu venter jeg brev fra dig senest
om 7 dage.

    Kan hilse fra Aase Nørregaard
som jeg fik et nydeligt billede af til
bogen – hun skal være med, hun er begavet
og din elev!

    
    Adjø da kjære Munch
    Din ven
Jens Thiis.