Johan Dahl

Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857)
Norsk maler. Munch fikk tilsendt en bok om Dahl fra Andreas Aubert, som utga bøkene “Professor Dahl. Et Stykke af Aarhundredets Kunst- og Kulturhistorie” 1893 og “Den nordiske Naturfølelse og Professor Dahl. Hans Kunst og dens Stilling i Aarhundredets Utvikling”, 1894.

Les mer

Johan Dahl er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 4
«Dit selvportræt skal indlede 2den del (foran tittelbladet) som Dahls portræt indledet 1ste del og Vigelands «Abel» indleder 3die del.»
Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 2
«det spørsmål: Når kommer nordmændene, og hvorledes vil de komme, med en historisk utstilling som danskene, altså fra for vort vedkommende fra J. C. Dahl og frem til vor tid også omf- attende Munch – eller en helt moderne utstilling – eller hvad?»
Munchmuseet, MM K 1175.   Brev fra Jens Thiis, Ragna Thiis. Datert 13.09.1939. Se s. 1
«Men dernest takk for litografiet av «Døde-doktoren» som jeg synes er noet av det beste du har gjort: psyko-fysjologi – jeg vet ikke hvad det heter ellers ‹skrives›\kalles/. – Jeg takker bare for en stor og monu- mental menneskeskildring, som har nådd sitt tydelige mål og \i klarhet og pregnans/ derfor har nådd mesterskapet. Jeg anser dette lithografi av Schreiner for å være et av de ypperste av dine karakter- portretter i din kunst og jeg takker dig meget for det. – Men nu har jeg bare en ting å tenke på, at bombene kan være over oss, og vi redder i all hast fra vort Nasjonalgalleri, det som vi kaller vore nasjonal-klenodier, J.C. Dahl, Fearnley, Krogh\Krohg/, Munch, De vek De større billeder, bl.a. «Vår», evakueres fra museet \straks/. Nærmere senere.»
Munchmuseet, MM K 1396.   Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag. Datert 28.08.1942. Se s. 1
«Vi har til hensikt til høsten å sende ut et større verk om norsk malerkunst. Det skal inneholde ca. 60 kunsttrykk i farver og representere malere fra I.C.Dahl til vår tids kunstnerb\g/enerasjon. Utvalget er foretatt av maleren Håkon Stenstadvold likesom denne har skrevet teksten til bille- dene. Vi håber å kunne lage et virkelig vakkert verk om norsk malerkunst.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 189).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 2.12.1905. Se s. 1
«Jeg har havt i de sidste Aar så bevægede Dage – og har heller ikke været ganske frisk – derfor har jeg forsømt at ta{ … }kke Dem for  … { … }Bogen om Dahl som De var så elskværdig at sende mig – Hermed altså min Tak – jeg har endnu tilgode at læse den helt igjennem – { … }og glæder mig hertil – Her i Thüringerwald»