Munchmuseet, MM K 490

MM K 490, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Paris – Søndag morgen.    Min kjære ven


    Netop nu fik jeg brevet dit –
skrevet deroppe fra. Fru Mo-
winckel
, Hauge og jeg sat
og spiste frokost, og han blev
gla over en hilsen, som du
forresten ikke havde sendt –
men som jeg synes, han
fortjente. Er du vond paa ham?
han kom med nogle hentydninger
– stakkar. han har været temmelig
uheldig – og det paa veien nedover
med Segelckes. I Hamburg
kunde han ikke dy sig. men
gik ud paa moro en aften –
brugte alle sine penge og maa
nu ta følgerne. Noksaa slemt

 

      
    2)

tilfælde skal det være, som neppe
lar sig helbrede helt, sier de. –
Han faar nogle serumindsprøit-
ninger, som gjør at han hovner op
og maa ligge, og er for øieblikket
her, men reiser ud til Marlotte
imorgen. Han bad mig hilse dig.
Af den elegante unge mand er
der ikke stort tilbage – og de
som har bestilt billeder af ham
vil ikke gi ham forskud –
er det ikke skammeligt – ‹Birte›
Aubert
f.ex. – Igaar reiste da Segel-
ckes til hans store sorg, jeg har
sjelden seet nogen saa dybt bedrøvet
som da han saa, han maatte si
adjø til alt her. Du kan tro vi har
maattet døie adskillige scener og
optrin imellem de to. Hun er
jo for dumt jaloux paa alt og alle
som han vover at være optat af –

 

      
    3)

    Han trængte ogsaa at være allene
af og til og vilde forsøge at opleve
stemninger fra sin studietid her –
men – hun satte sig aldeles paa
bagbenene. Uf ja – vi er alle enige
om, at hun ialfald ikke skulde
være gift med ham. Gudskelov –
sier jeg. at de er reist forresten –
for saan turing har jeg aldrig seet.
En aften gik vi fra et sted til et
andet – Diriks – Fru KroghHeiberg
Jakobsen (apropos. det var jo ham
som bed dig – ikke sandt) og jeg. –
og hvor endte vi – paa Hallerne efterat
ha besøgt Ba – jeg husker sandelig
ikke hvad den heder. Der blev jeg
meget godt kjendt med en del
af pigerne, og saa de værste ting.
De konverserede mig ivrig – og sad
paa fanget til Jacobsen. Kom hjem

 

      
    4)

belæsset med de deiligste blomster –
hele favnen fuld, Segelcke kjøpte og
gav os alle sorter – men og komme
hjem 6 om morgenen – det er skræk-
keligt – og til og med være ganske
nøgtern. – Altsaa. nu begynder et
andet liv for mig. Ved du jeg var
hos den danske doktor ChristensenHeibergs
og Segelckes doktor, og han undersøgte
mig. Han sa at øverst oppe var der
en liden irritation, men aldeles ufarlig.
Jeg skal veie mig hver uge, maale
temperaturen og – spise og drikke
godt. Han synes jeg var for tynd –
men sa ellers ikke meget, det nede i
venstre side var noget nervøst bare –
og havde intet med lungerne at gjøre.
Paa landet behøvede jeg ikke at bo,
men burde ikke lægge mig senere end 12.

    Forresten reiser fru Mowinckel og

 

      
    9)

    Linden for at lede prøverne til
sin første store koncert den 30te mai.
Jeg saa igaar gjennem en del af \I.P./ Jacobsens
og Drachmanns sange, som han selv
har oversat\./ og i Igaar vilde Diriks’
ha mig med til Molard’s modtagelse
men jeg orket ikke da. Vil du huske
paa at skrive besked til Lemercier og
samtidig skrive til mig, saa skal jeg
gaa derud og aabne kassen. –

    I dette Øieblik længes jeg saa
til Florenz, jeg ved ikke hvad jeg
skulde gi for at være der! Kom du
nogengang ud til Michel Angelos
plads i solnedgangen?
   Lev nu
vel og bli bra – og skriv naar du
kan til din

    Tulla

    Er Helge Rode i F.
nu? Er frk. Jebe der,
hendes bror spurgte mig
om det igaar?