Munchmuseet, MM K 487

MM K 487, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Regencen fredag
    Endnu ikke hørt et ord fra
dig, er du da syg i sengen endnu?
Du maa skrive, hører du. –
Sidder her med Segelckes og Diriks.
Tænk dig, Nørregaards er reist for
over en uge siden, fru Hammer
skrøner ordentlig. Idag har jeg
ingen stemme, du skjønner nok,
bevæget dag og – nat igaar.
Sammen med Segelckes, Obstfelder,
Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen
alle mulige steder og kom hjem
5. Hvad synes du. Men jeg lover
bod og bedring. Reiser i næste
uge ud til Marlotte til Hauge
og Delius ialfald nogle dage.

    Hvorfor er du og Heiberg ikke
venner? –

 

      

    Vi var sammen hele tiden
igaar. Han sagde for meget
rart til mig, du kan ikke tro,
hvilket stærkt indtryk han gjorde
paa mig, saa overrasket er jeg
sjelden blit over nogen. –

    Men – men. Han bad mig
hilse dig forresten. Du var almin-
delig samtaleenme naturligvis –
hele tiden alle beklagede den
stakkers syge mand i Florents,
og syntes det var ubarmhjertigt
(hm) af mig at reise fra dig.
Du skulde bare Hvorfor liker du
ikke de mennesker, som er dine
største beundrere igrunden?

    Hvorfor støder du saanne
fra dig. –

    Delius likte jeg godt,
han har lovt at spille for
mig paa landet. Hauge

 

      

er bedre. Frk. Arnesen gjør et
hyggeligt indtryk. Vi kommer
vist til at være sammen.

    
    – Nei, adjø du; – aa, hvor
det styrtregner, koldt, surt –
skriv

    T.u.l.l.a.

 

      

    Leclere traf jeg
saavidt; han sendte
hilsen idag gjennem
Diriks til mig.
Du skriver vel til Lemercier.