Munchmuseet, MM K 4418

MM K 4418, Munchmuseet. Datert 28.11.1892. Brev fra Karen Bjølstad.